Ceremoniƫle contract ondertekening tussen OWT&C en Dalian

19 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 januari 2019Ā –Ā Tijdens een officiĆ«le ceremonie op het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C) zijn 2 commerciĆ«le contracten ondertekend. Deze ondertekening vond plaats op donderdag 17 januari 2019 en wel tussen OWT&C en Dalian (CDIG). Het gaat om de projecten: Suriname National Infrastructure Projects, Phase II (Dalian V) en Suriname Integrated Coastal and Riverbed Protection Project (Dalian Coastal Protection).
Minister Pengel heeft tijdens de ceremonie aangegeven, dat het ministerie middels deze ondertekening invulling geeft aan de voorgenomen doelstellingen opgenomen in het Ontwikkelingsplan 2017-2021. In de periode 2010 tot heden zijn verschillende infrastructurele projecten geĆÆnitieerd en uitgevoerd door het ministerie van OWT&C namens de overheid. De minister geeft aan, dat nog meer geĆÆnvesteerd zal worden in onze infrastructuur om de overige doelstellingen in het O.P. te realiseren in onder andere de agrarische-, bosbouw-, mijnbouw- en de toerismesector. Hiervoor is het zonder meer noodzakelijk, dat een volwaardige infrastructurele ondersteuning aanwezig is.
In het Dalian V-project zijn wegen en aanverwante ontwatering infrastructurele werken in woongebieden en districten opgenomen. In dit project zal de strekking van de Martin Luther King ā€˜Highwayā€™ tussen de Latourweg en het Toutluifautkanaal aangepakt worden. Deze zal gaan naar 4 rijstroken, met bijbehorende rotondes en soortgelijke verkeersafwikkelings- voorzieningen. Daarnaast is ook de reconstructie van de Parabrug naar twee rijstroken meegenomen en de rehabilitatie van diverse asfaltwegen in Paramaribo, Wanica en Brokopondo.
Met het Dalian Coastal Protection Project wil het ministerie oeververdedigingen bouwen in verschillende gebieden ter bescherming van de oevers, die door invloeden van zeewater en erosie aangetast worden. De structurele kustbescherming te Weg naar Zee zal ter hand genomen worden, als ook de oever nabij de markt van het district Nickerie en te Paradise aan de oever van de Nickerie rivier. Bij Weg naar Zee gaat het om de strekking tussen het crematieoord en de Brantimakka-sluis over een lengte van ongeveer 8 km. Bij de markt van Nickerie is de bedreigde oever ongeveer 400 meter lang terwijl dit bij Paradise 1 kilometer is. De aanvang van de uitvoering van beide projecten hangt af van de totstandkoming en ondertekening van de financiƫle contracten. Het ministerie en CDIG hopen dat dit voor eind 2019 een feit zal zijn.

-NII-