Partnerschap en daadkracht nodig voor duurzaam beheer Brownsberg Natuur Park

9 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 januari 2019 – Het Brownsberg Natuurpark (circa 12.000 hectare erfpacht) is decennia lang, vanwege haar ligging en ontzettend rijke biodiversiteit een ware trekpleister voor lokale en internationale toeristen. Dit park is onze enige formele natuurpark waar de zogeheten ‘wildlife’ en natuur toeristen, onderzoekers en avonturiers aan hun trekken komen. Echter wordt het Brownsberg Natuurpark de laatste jaren geconfronteerd met serieuze issues, te weten: de toenemende illegale goudwinning en houtkap in de nabije omgeving van het park, de slechte staat van de weg welke het milieu, de toeristische en onderzoekswaarde van het natuurpark schaden.
Het bestuur van de Stichting Natuur Behoud Suriname (STINASU) is drukdoende oplossingsmodellen te zoeken voor de hierboven geschetste problematiek. In dit kader zijn alvast brainstormsessies met stakeholders uit de publieke en private sector gepland, waarvan de eerste op vrijdag 4 januari jongstleden heeft plaatsgevonden. Op de eerste vergadering waren aanwezig vertegenwoordigers van: het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer ( RGB), Handel Industrie en Toerisme (HIT) en Regionale Ontwikkeling, verder de Dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), Commissie Ordening Goud Sector ( OGS), the Suriname Hospitality & Tourism Association (SHATA), de United Tourguides Suriname (UTGS ), Cluster Brokopondo; Suriname Heritage event Group, Stichting Toerisme ontwikkeling klaaskreek (STOK) en diverse touroperators.
Tijdens deze eerste drukbezochte vergadering is de actuele staat van het park besproken, waarbij alle partijen de dringende noodzaak voor behoud van het park onderstreepten, gezien haar waarde (natuurtoerisme, educatieve en onderzoeksfaciliteiten) en de duurzame bijdrage voor de lokale bevolking en de nationale economie. Daarom werd voorgesteld de goudproblematiek in het park integraal te benaderen en aan te pakken, met optimale betrokkenheid van relevante werkarmen uit de publieke sector, de lokale gemeenschap en de private sector (ondernemers uit de omgeving, investeerders en service verleners).

Een belangrijk actiepunt is de permanente bewaking van het Brownsberg Natuurpark. De minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosheer, Roline Samsoedin, heeft tegen deze achtergrond reeds voorbereidende gesprekken gevoerd. Dit resulteerde in permanente bemanning van de bewakingspost in het Natuurpark door de jachtopzieners en boswachters, in samenwerking met OGS en Justitie.
Merkwaardig te noemen is dat staande de vergadering een publiek private groep ‘vrienden van Brownsberg’ in het leven is geroepen, die tezamen met STINASU invulling zal geven aan het traject ‘Revitaliseren en verduurzamen BrownsBerg’. De kerngroep zal steeds adviserend optreden en ook de diverse vervolgmeetings en acties voorbereiden.
De minister van Ruimtelijke Ordening is zeer ingenomen met het voorlopig resultaat van de eerste brainstormsessie en juicht verdere initiatieven in dit kader toe.

-MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER-