Presentatie Sycamore Tree project aan leiding KPA

20 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 20 januari 2019 – Medewerkers van het ministerie van Justitie en Politie (Juspol), die belast zijn met de implementatie en uitvoering van het Sycamore Tree project in Suriname, hebben aan de leiding en verschillende directieleden van het Korps Penitentiaire Ambtenaren (KPA) het project gepresenteerd. Dit project wordt in het kader van het regionaal project “Crime and Violence Prevention and Social Development’ van de Caricom uitgevoerd.
Het Sycamore Tree Project is gerelateerd aan het Bijbelverhaal over de vijgenboom. Het is een pilotproject en wordt gefinancierd door het 10Th European Development Fund (EDF). In een gezamenlijke presentatie op woensdag 16 januari 2019 zijn de leden ingegaan op de inhoud van het project en de uit te voeren stappen. Lilian Wiebers, Lid van CARICOM Technical Oversight Committee Members, die de presentatie opende, zei dat de presentatie meer bedoeld is om de betrokkenheid van anderen te triggeren voor de uitvoering van het Syca More Tree project. De uitvoering moet in de bevordering van het herstelrecht resulteren en middels kennisoverdracht de veiligheid van de burgers in de gevangenissen en de gemeenschap verhogen. Burgers moeten zich overal veilig voelen.
Wiebers zegt dat het gaat om een integrale aanpak die verder moet resulteren in het terugdringen van de criminaliteit en geweld in de Cariforum-staten, terugdringing huiselijk geweld, verminderen van recidive en het bevorderen van sociale integratie en re-integratie van daders. Zij stelt dat vergeving hierbij een van de belangrijkste kernwoorden is, vandaar dat het project in alle gevangenissen zal worden uitgevoerd.
Farida Bronstein-Oemar, maatschappelijk werker bij de Forensische Maatschappelijke Zorg (FMZ) van Juspol, ging in op de methode. Volgens haar is de Sycamore Tree-methodologie een herstelgericht programma dat wordt uitgevoerd in de gevangenis. Hierbij worden niet gerelateerde slachtoffers en daders samengebracht om de criminaliteit en de impact ervan te bespreken. De Sycamore Tree-methodologie is een van de vormen van herstelrecht. Bij het herstelrecht staat het slachtoffer centraal en gaat het er juist om de schade die door een misdrijf is aangericht te herstellen, de dader behoort de schade ongedaan te maken bijvoorbeeld door de schade financieel te vergoeden.

In een intensief programma dat 5 tot 8 weken wordt uitgevoerd in een gevangenis faciliteit, zullen daders en niet gerelateerde slachtoffers diverse gesprekken voeren. De gesprekken omvatten verantwoordelijkheid, belijdenis, bekering, vergeving, verandering en verzoening. Het legt de nadruk op het helen van de wonden van slachtoffers, daders en de gemeenschap die veroorzaakt zijn door crimineel gedrag.
Na de presentatie zijn er afspraken gemaakt met de leiding van het KPA over de verdere implementatie van dit project.

-MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE-