Reactie minister RGB inzake illegale goudwinning en houtkap in het Brownsberg Natuurpark

8 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 08 januari 2019 – De minister van Ruimtelijke Ordening, Grond-en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien, heeft in reactie op de verontrustende berichten die reeds geruime tijd via sociale media de ronde doen, over illegale goudwinning en houtkap in het Brownsberg Natuurpark reeds in maart 2018 de opdracht gegeven voor een grondige factfinding missie. Hierna zijn er meerdere onderzoeksacties door zowel de dienst ‘s Lands Bosbeheer, de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, alsook de commissie Ordening Goud Sector ondernomen.
Controle en handhaving van wet- en regelgeving is echter moeilijk te realiseren zonder permanente bewaking ter plekke. “Hier moet binnen de kortste keren verandering in komen”, benadrukt de minister. Mede hierom is op vrijdag 4 januari jongstleden een belangrijke vergadering door STINASU georganiseerd, waarin vertegenwoordigers van de toerismesector die actief zijn in het Brownsberg Natuurpark en instanties die medeverantwoordelijk zijn voor de instandhouding van de Surinaamse natuur hebben geparticipeerd.
De minister van RGB juicht toe dat staande deze vergadering een publiek-private groep ‘Vrienden van brownsberg’ in het leven is geroepen, die samen met STINASU zal werken aan een plan van aanpak voor de revitalisering van het duurzaam beheer van het natuurpark. De minister van RGB staat volledig achter de overtuiging van de werkgroep dat gegeven de waarde van het Brownsberg Natuurpark, het een duurzame bijdrage kan leveren aan de lokale en de Surinaamse economie. Het is daarom van nationaal belang dat dit natuurrijk gebied moet worden behouden voor natuurtoeristische, educatieve en onderzoeksdoeleinden.
In deze benadering is de betrokkenheid van de dc, de lokale gemeenschap, de ondernemers van de omgeving en de private sector (investeerders en dienstverleners) cruciaal. Hieromtrent volgen in de komende dagen ook gesprekken met de dc en een krutu te Brownsberg met de lokale gemeenschap.

“Ik benadruk het belang van de samenwerking van verschillende actoren die tijdens deze bijeenkomst met STINASU aan de orde zijn gesteld. Ik heb meteen de opdracht gegeven om zo snel mogelijk een spoedoverleg met belangrijkste actoren te arrangeren, zodat de permanente bewaking van de Brownsberg reeds binnen één week een feit kan zijn”, zegt de minister.

-MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING, GROND – EN BOSBEHEER-