Sozavo 73 jaar: Herdenking in het teken van structuurverandering

18 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 18 januari 2019 – De drieĆ«nzeventigste jaardag van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) staat geheel in het teken van structuurverandering. Deze zal bijdragen aan de doeltreffende voortzetting van de activiteiten op diverse beleidsgebieden. Bij Resolutie van 30 november 2018, no. 12.688/18 is de organisatiestructuur van het ministerie bij

Staatsblad no. 104 vastgelegd. Vermeldenswaard is dat sinds het bestaan van het ministerie van Sozavo er voor het eerst een organogram is goedgekeurd. Nu, Anno 2019, zal verder gewerkt worden aan de functiebeschrijving van alle diensten, afdelingen, stichtingen en bureau’s. Het karakter van dit bestaansjaar zal eentje zijn van verdere ontwikkeling.

Vele beleidsactiviteiten hebben hun oorsprong in 2017 en 2018, die dit jaar doeltreffend worden voortgezet. In dit kader worden diverse projecten, trainingen, workshops en voorlichtingscessies verzorgd, de verschillende werkgebieden rakende. Tijdens het Positive Parenting Program project (PPP-project) van het Onder Directoraat Algemeen Maatschappelijke Zorg (OD-AMZ) zijn het afgelopen jaar 246 personen getraind in onder andere conflicthantering en begeleiding. De training begeleiding van gezinnen en kinderen zal worden voortgezet. Van de omgeving Goede Verwachting is eerder een Sociale Kaart geproduceerd. In de nabije toekomst zullen bewoners in de gelegenheid worden gesteld om een knip- en naaicursus te volgen.

Het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW) heeft in het afgelopen jaar ook diverse activiteiten ontplooid. Dit, in het belang van onder andere mensen met een beperking. Zo is de herregistratie van personen met een beperking op poten gezet, waarbij het bestand is opgeschoond en gedigitaliseerd. Het project loopt dit jaar door. Ook kan worden meegegeven dat het Integraal Kinderbescherming Netwerk in Suriname (IKBeN) verder gestalte heeft gekregen, om maar enkele activiteiten te noemen.

Media Campagnevoering

Het ministerie van Sozavo zal, anders dan het vorig jaar, in hogere mate aandacht besteden aan campagnevoering om zodoende bewustwording op diverse gebieden op gang te brengen. De ā€œKenki a Denkiā€ campagne van het Onder Directoraat Kategoriaal Maatschappelijk Werk (OD-KMW), die moet helpen bijdragen aan de bewustwording rond mensen met een beperking, heeft zijn oorsprong in 2018 en wordt voortgezet. In het vooruitzicht staan onder andere de op te zetten mediacampagne ter ondersteuning van ouders op het gebied van vorming en opvoeding en de landelijke mediacampagne rond de registratie van opvanginstellingen. Een absoluut hoogtepunt zal zijn, de start van het Low Shelter Income Program III (LISP III) op 01 maart 2019 dat voor vijf jaar wordt geĆÆmplementeerd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft sinds haar oprichting op 16 januari 1946 diverse organisatieveranderingen gekend. Ook de naam is door de jaren heen enkele keren veranderd. Vanaf haar oprichting tot heden streeft het ministerie ernaar om het algemeen welzijn van de bevolking te bevorderen middels hulpverleningsprogrammaā€™s.

-Bron: Sozavo-