Sozavo schenkt rolstoelen

29 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 29 januari 2019 – Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft, in de persoon van de waarnemend Onderdirecteur Categoriaal Maatschappelijk Werk (ODKMW) James Wills, aan de Vereniging Rolstoelgebruikers Nickerie (VRN) 10 rolstoelen geschonken.

Het onderdirectoraat is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot mensen met een beperking en het aanspreekpunt voor deze doelgroep. Met deze stap richting de vereniging wenst het Ministerie haar relatie met de doelgroep verder te bevorderen. In een eerder gesprek met Wilfred “Butch” Agard, voorzitter van de VNR, is van gedachten gewisseld over de betrokkenheid van de VNR en de optimale betrokkenheid van doelgroep. Het Ministerie is VNR zeer erkentelijk voor haar insteek en zal de visie van de mens met een beperking ook mee nemen bij activiteitenontwikkeling rond de doelgroep. Daarnaast zal zij alles in het werk stellen om de vereniging op structurele wijze te ondersteunen.

De VNR ontplooit jaarlijks diverse activiteiten voor haar leden. De activiteit van 26 januari jl, een Bingo Drive, werd gehouden te Wageningen alwaar Sozavo ook aanwezig was.

-Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting-