Verkeerslichten Zwartenhovenbrug- Dr. Sophie Redmondstraat weer in werking

19 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 januari 2019 – De verkeerslichten op de kruising van de Zwartenhovenbrug- en de Dr. Sophie Redmondstraat die geruime tijd niet functioneerden zijn weer in werking. Ook de verkeerslichten op het kruispunt van de Gemenelandsweg en de J. A. Pengelstraat functioneren weer.
Santosh Soman, directeur Civieltechnische Werken van het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie, geeft aan dat het heel belangrijk is dat de verkeerslichten weer in werking zijn. Een technisch probleem was de oorzaak van het uitvallen van de lichten. Daarna was er sprake van schade aan de lichten als gevolg van de brand, begin dit jaar, op de hoek van de Dr. Sophie Redmond- en de Zwartenhovenbrugstraat. Gelet op het probleem werd er contact gemaakt met de leverancier van de verkeerslichten in het buitenland, om de nodige reparatiewerkzaamheden uit te voeren. De kosten hiervoor bleken te hoog te zijn voor het departement. Dit heeft tot gevolg gehad dat het ministerie haar eigen medewerkers heeft ingezet om de reparatiewerkzaamheden te verrichten.
De medewerkers hebben het euvel kunnen verhelpen, waardoor het verkeer weer vlot zijn voortgang kan hebben. De directeur zegt dat hij het heel belangrijk vindt dat de sectie verkeerslichten van afdeling Verkeer van het ministerie, het probleem zelf heeft verholpen. Het ministerie is de politie ook erkentelijk voor het feit dat ze dagelijks aanwezig waren om het verkeer in goede banen te leiden.

-NII-