Werkzaamheden Openbare Werken verlopen gestaag

8 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 08 januari 2019 – Het ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C), is in diverse gebieden bezig met het uitvoeren van verschillende werkzaamheden. Minister Patrick Pengel heeft samen met een team van deskundigen van het ministerie een oriëntatie bezoek gebracht aan de verschillende locaties waar werkzaamheden worden uitgevoerd.
In Paramaribo Noord is het ministerie bezig met ophaalwerkzaamheden van lozingen en de instroomzijde van het pompgemaal te Leonsberg. Daarnaast worden er ook ophaalwerkzaamheden verricht in andere delen van Paramaribo. De samenleving zal merken dat er steeds machines in verschillende buurten aanwezig zijn, om waar nodig lozingen op te halen. Deze werkzaamheden worden zowel in de droge- als de regentijd uitgevoerd.
De rehabilitatie werkzaamheden van de wegen en lozingen te Zorg en Hoop verlopen gestaag. De Stanvastestraat en enkele wegen in de omgeving worden gerehabiliteerd, waarbij ook de ontwatering is meegenomen. Momenteel zijn de verschillende nutsbedrijven bezig om de nodige voorzieningen te treffen. Voor wat betreft de brug bij Beekhuizen zijn de werkzaamheden in de afrondingsfase. Het ministerie verwacht dat eind januari deze werkzaamheden worden opgeleverd. Ook de infrastructuur bij de vuilstortplaats op Ornamibo is volledig aangepakt. De dumpplekken zijn goed bereikbaar, omdat de wegen op de vuilstortplaats zijn aangepakt. Dit heeft als gevolg dat het vuil beter kan worden verwerkt.
De werkzaamheden aan de Martin Luther Kingweg verlopen redelijk goed. Deze worden in fasen uitgevoerd. Hier is er rekening gehouden met hogere as-lasten, daarom is er met een speciale constructie opbouw gewerkt. Het ministerie houdt dit alles in de gaten, zodat deze weg op de juiste manier wordt aangelegd. Voor wat betreft de bypass tussen de Afobakaweg en de Kennedy Highway is de aannemer bezig met de fundering voor het aanleggen van rioleringen. Voor de brug die moet komen in die weg, is er al een ontwerp ingediend.
Ook de rehabilitatiewerkzaamheden aan de weg naar Pikin Saron, de wegstrekking Henry Fernandesweg tot en met Monkshoop, Latour en Charlesburg verlopen goed. In de overige districten vinden de ophaal- en rehabilitatie werkzaamheden onverkort plaats.
-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN TRANSPORT & COMMUNICATIE-