Werkzaamheden Zwartenhovenbrugstraat vorderen

26 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 26 januari 2019 – Het project “ vernieuwing en riolering Zwartenhovenbrugstraat”, dat door het Aannemingsmaatschappij Baitali NV in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie wordt uitgevoerd, is in volle gang. Dit project dat in de maand november 2017 is gestart, is in vier secties verdeeld. Momenteel worden de werkzaamheden van sectie 2 in volle gang voortgezet.
Angelito Del Castilho, projectmanager van de aannemingsmaatschappij Baitali NV, geeft aan dat sectie 1 de werkzaamheden betreft tussen de Stoelman- en de Keizerstraat. Sectie 2 is de weg strekking tussen de Keizer- en de Dr. Sophie Redmondstraat, sectie 3 Dr. Sophie Redmondstraat-Drambrandersgracht en sectie 4 wegstrekking tussen de Drambrandersgracht en Molenpad.

Bij de beginfase van dit project is er in sectie 1 gestart met het aanleggen van een nieuwe hoofdriolering en zijn er ook grondverbeteringswerkzaamheden uitgevoerd. Ook is de weg voorzien van een eerste verhardingslaag en zijn de bermen compleet gerenoveerd. Voor wat sectie 2 betreft is ook de hoofdriolering aangepakt en zijn de verhardingslagen evenals de toplaag aangelegd. In deze sectie is er reeds gewerkt aan de huisaansluitingen op het hoofdrioleringssysteem. Waard te vermelden is dat de werkzaamheden van sectie 1 en 2 nog niet afgerond zijn. Er moeten nog verkeersvoorzieningen getroffen worden en de verkeerseilandjes moeten nog gelegd worden. Er staat reeds een verkeerseilandje op de hoek van de Steenbakkerij en de Zwartenhovenbrugstraat. Het ligt in de bedoeling dat er ook 1 op de kruising met de Stoelmanstraat geplaatst wordt.

Volgens Del Castilho is het heel belangrijk dat de weggebruikers begrip tonen voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden. “ Dit is een ingreep die noodzakelijk is. Daarom vraag ik u wat begrip te tonen voor de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Dit alles is in het voordeel van de weggebruikers zodat een ieder prettig en goed gebruik kan maken van de wegen.”

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-