Werving en selectieproces jeugdambassadeurs verkiezingen achter de rug

17 January 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 17 januari 2019 – De werving en selectieprocedure van de CARICOM en UN Sustainable Development Goals (UN SDG) jeugdambassadeursverkiezingen is achter de rug. Het proces is geschied door een interministeriĆ«le werving- en selectie werkgroep bestaande uit deskundigen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en Sport- en Jeugdzaken. Totaal hebben 10 jongeren zich opgegeven voor de verkiezingen van de CARICOM-jeugdambassadeurs, waarbij 8 door de selectie heen zijn en voor de UN SDG jeugdambassadeurs hebben 6 jongeren zich opgegeven, waarbij 5 geselecteerd zijn op basis van de gestelde criteria zoals opgenomen in de sollicitatie procedure.

De werving- en selectieprocedure bestond uit een open fase waarbij jongeren in de gelegenheid gesteld werden formulieren op te halen voor de sollicitatie naar de functies. Hierna volgde de indien fase waarbij de sollicitatiebrieven, formulieren en de overige nodige stukken ingediend konden worden. Na deze fase kwam de selectiefase aan de orde waarbij de werkgroep zich heeft gebogen over de ingediende sollicitaties. Hierbij werd er nagegaan als de personen voldoen aan de gestelde eisen middels het screenen van de stukken en het voeren van sollicitatiegesprekken.
De vierde fase is de verkiezingsfase. In deze fase vindt de voorbereiding van de verkiezing plaats waarna de verkiezingen volgen. Het kiezen van de jeugdambassadeurs geschiedt door het Nationaal Jeugdparlement (NJP) conform het Staatsbesluit van 10 januari 2017, houdende vaststelling van nieuwe regels inzake het Nationaal Jeugd Instituut artikel 10 lid c. Inmiddels is het orgaan formeel geĆÆnformeerd door het Ministerie van Sport- en Jeugdzaken over de geselecteerde kandidaten.

Het NJP is in deze fase verantwoordelijk voor het uitschrijven van een vergadering waarbij de kennismaking met de kandidaten kan plaatsvinden. Na deze vergadering is zij ook verantwoordelijk voor het uitschrijven van de verkiezingen. Het streven is om uiterlijk 19 januari de kennismaking te laten plaatsvinden en uiterlijk 26 januari de verkiezingen tot een feit te maken.
De CARICOM zowel de UN SDG jeugdambassadeurs worden voor 2 jaar gekozen en bestaan elk uit een dame en een heer.

-MINISTER VAN SPORT- EN JEUGDZAKEN-