11e Inter Guiana Geological Conference in Paramaribo

15 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 februari 2019 – De Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen organiseert in samenwerking met professor Theo Wong van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (ADEKUS) en de Australische organisatie, Australian Mineral Industries Research Association (AMIRA), de 11e Inter Guiana Geological Conference in Paramaribo. Deze conferentie vindt plaats op 19 en 20 februari 2019 in hotel Torarica en is een belangrijke internationale conferentie over de geologie van het Guianaschild.

AMIRA is een non-profit organisatie die doelgericht wetenschappelijk onderzoek, ten behoeve van de aangesloten mijnbouwbedrijven en overheidsinstellingen verricht.

Er worden ongeveer honderd deelnemers uit meer dan tien landen verwacht. Op de conferentie zal uitwisseling van geologische kennis tussen de deelnemers centraal staan in de vorm van mondelinge presentaties en postersessies. Naast de presentaties van buitenlandse specialisten, zullen ook docenten, MSc en PhD studenten van de Richting Geowetenschappen ADEKUS een lezing of een poster over hun onderzoek presenteren. De conferentie staat in het teken van het SAXI-programma, het South American Exploration Initiative van AMIRA.

Het SAXI-programma beoogt het geologisch onderzoek door universiteiten, overheidsdiensten en mijnbouwmaatschappijen in het Guianaschild te ondersteunen middels beurzen aan MSc en PhD studenten en andere vormen van sponsoring. Verwacht wordt dat dit leidt tot het vinden van nieuwe delfstofvoorkomens. Voor Suriname betekent het ook een enorme kans om de geologische kennis van het land te vergroten. AMIRA steunt op dezelfde wijze al twaalf jaar een soortgelijk programma in 12 landen in West-Afrika, met name in de goudgebieden die een spiegelbeeld vormen van die in het Guianaschild. Suriname is uitgenodigd om deze conferentie te organiseren vanwege het hoge niveau van de geologische kennis in het land, het recent gereedkomen van een nieuwe geologische kaart en de uitstekende opleidingsfaciliteiten voor jonge geologen. Bovendien is deze conferentie de elfde in een serie Guianaschild-conferenties, die al in 1950 op Surinaams initiatief is begonnen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar : https://tinyurl.com/saxiconf

Ook kunt voor additionele informatie mailen naar mevrouw Reenuska Mahabier op het emailadres:[email protected] en professor Theo Wong op: [email protected]

-Bron: MINISTERIE VAN NATUURLIJKE HULPBRONNEN-