BGA formuleert opnieuw genderbeleid

13 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 13 februari 2019 – Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) formuleert opnieuw een genderbeleidsdocument. Dit gebeurt in het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’. Het document is bedoeld om te bepalen wat het bureau, samen met stakeholders, in 2035 wil hebben bereikt op het gebied van gendergelijkheid. Het huidig genderbeleidsdocument dateert van 2013.

Er zijn zes prioriteitsgebieden geïdentificeerd, maar dit kan veranderen. “Wij zullen nog besprekingen houden met onze stakeholders en met hun nagaan als zij het ermee eens zijn”, zegt Shiefanja Jahangier, onderhoofd van het BGA. “Het is dus mogelijk dat er meer prioriteitsgebieden bij komen of er een van de lijst wordt gehaald. De stakeholders zijn in feite alle ministeries en daarnaast religieuze organisaties die gendergelijkheid nastreven.”

In aanloop naar de formulering van het beleidsdocument zijn verschillende stappen ondernomen. “In de eerste fase van de uitvoering van dit project is in samenwerking met het Canadian Executive Service Organization (CESO), het BGA-personeel, IWGDS, ABS en de gender focal points van de ministeries verantwoordelijk voor de vijf themagebieden (Gezondheid, Arbeid, Inkomen en Armoedebestrijding, Zeggenschap en Besluitvorming, Onderwijs, Opvoeding en Vorming, Geweld) getraind in result based management en gender equality”, aldus Jahangier.

Het BGA is nu in de fase van de afronding van het eerste concept van het beleidsdocument. Na goedkeuring van de leiding van het ministerie zal het document gepresenteerd worden aan de stakeholders voor feedback. De bijeenkomsten zullen zowel in Paramaribo als in de districten plaatsvinden. Het project ‘Formuleren van een Gendervisie/genderbeleid 2021-2035’ wordt gefinancierd door het Canadafonds.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-