DNA-lid Cotino: ‘Aanname wet SNTA grote stap’

9 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 09 februari 2019 – “Met de aanname van deze wet hebben wij een belangrijke stap gemaakt richting het verbeteren van ons beroepsonderwijs en trainingen in Suriname. Een grote stap is gezet in de richting van de aansluiting van de behoefte en het aanbod van opleidingen en trainingen op de arbeidsmarkt.” Dat zei NDP-parlementslid Rossellie Cotino op donderdag 7 februari 2019 in De Nationale Assemblee, na de aanname van de Wet instellen van de Suriname Nationaal Training Autoriteit (SNTA).

De Wet instellen van de Suriname Nationaal Training Autoriteit (SNTA) is met algemene 36 stemmen op donderdag 7 februari aangenomen in De Nationale Assemblee (DNA). Met de komst van het instituut zullen technische beroepen en het hoger onderwijs worden afgestemd op de lokale en internationale arbeidsmarkt.

“Om de kwaliteit en het niveau van technische beroepen, trainingen en beroepsopleidingen op peil te houden, zullen deze voortaan moeten voldoen aan vastgestelde criteria. SNTA zal zich niet bezighouden met het bevorderen van de kwaliteit van de academische opleidingen. Die taak is weggelegd voor het Nationaal Orgaan Voor Accreditatie”, zegt minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Het streven is om met SNTA een zekere basis te leggen voor betere financieel economische omstandigheden en betere wetgeving om de samenleving te ordenen. Met het instellen van de SNTA kan beter controle worden uitgeoefend op de Wet ‘Beroepen en bedrijven’ en kunnen eisen worden gesteld aan de uitoefening van die beroepen. Minister Soewarto Moestadja van Arbeid heeft namens de regering gezegd dat na tien jaar eindelijk een richting is bepaald, voor wat betreft de kwaliteit van technische beroepen en beroepsopleidingen. Suriname is hiermee de afspraken die in de Caribische regio zijn gemaakt nagekomen.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-