Hof van Justitie installeert zeven nieuwe rechters

27 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 februari 2019 – Het Hof van Justitie (HvJ) heeft op een buitengewone Openbare Zitting zeven rechters geïnstalleerd als nieuwe leden. Dit heeft plaatsgevonden op vrijdag 22 februari 2019. De leden die geïnstalleerd zijn, hebben eerder hun krachten gegeven als vervolgambtenaren met ruime kennis van het rechtssysteem en rechtspraktijk.

Vier van de zeven rechters hebben ook hun krachten gegeven als kundige docenten op juridische opleidingsinstituten en aan de Juridische Faculteit van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Als lid bij het HvJ is benoemd, gewezen Procureurgeneraal, Mr. Soebhaschandre Punwasi en als plaatsvervangende leden geïnstalleerd de Rechters Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, Clayton Wallerlei en Jimmy Kasdipowidjojo.

Met de benoeming en installatie van deze rechters bij het HVJ kan de Rechtspraak weer ademen zegt de waarnemend President van het HVJ, Iwan Rasoelbaks in zijn toespraak. De unit Kantongerecht Strafzaken is versterkt met de rechters Maureen Dayala, Duncan Nanhoe en Lydia Ravenberg. De afdeling Strafzaken wordt gecoördineerd door de seniorrechters Marie Mettendaf, Cynthia Valstein-Montnor, Sieglien Wijnhard en Danielle Karamatali. Met de vaste kamers in de unit Straf zal er een snelle wisselwerking moeten zijn voor de behandeling van hoger beroepen in Strafzaken en raadkamers procedures.

De binnenkomst van de rechters Soebhaschandre Punwasi en Jimmy Kasdipowidjojo betekent een enorme aanwinst voor de Unit Hof straf. Deze unit staat onder coördinatie van senior rechter Anand Charan en zal verder bemenst worden door senior rechters Ingrid Lachitjaran, Marie Mettendaf en Danielle Karamatali. “De unit handel onder leiding van rechter Robert Praag en de Unit Kort geding onder leiding van senior rechter Susanne Chu zullen met de entree van de rechters Eric Rudge en Clayton Wallerlei en de herschikking van werkzaamheden van de andere senior rechters wat ademruimte krijgen. Met de entree van de rechters kunnen de reorganisatie van de voorgemelde units verder zijn beslag vinden”, benadrukte Iwan Rasoelbaks. Volgens de waarnemend president van het HvJ geldt nog onverkort de behoefte aan meer rechters voor wat betreft de niet zuivere kortgedingen en de grote handelsrol. Vandaar dat het hof aan de regering zal vragen om wederom in te stemmen met een besluit en selectieronde. Zowel Procureur Generaal Roy Baidjnath-Panday als de Deken van de Orde van Advocaten, Harris Monorath besteden in hun toespraak extra aandacht aan het belang van de installatie van de rechters. Namens de pas geïnstalleerde rechters voerden Soebhaschandre Punwasi en Lydia Ravenberg het dankwoord. De nieuwe rechters mochten hun felicitatie in ontvangst nemen van genodigden onder wie de ministers Stuart Getrouw van Justitie en Politie, Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken, collega rechters en Leden van het Openbaar Ministerie, directeur Lucretia Redan van Operationele Diensten, vertegenwoordigers van de Surinaamse Orde van Advocaten, familie en vrienden.

-Bron: Ministerie van Justitie en Politie-