Hoorzitting is uniek moment voor ressorten

10 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 10 februari 2019 – De hoorzittingen voor de ressorten zijn een uniek moment, omdat de burgers de ruimte krijgen om te praten over een richting die zo een gebied moet opgaan om tot ontwikkeling te komen. Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling doet een beroep op alle burgers deze hoorzittingen bij te wonen.

Hetgeen tijdens de hoorzittingen naar voren wordt gebracht, wordt uiteindelijk vervat in een districtsplan zodat duidelijk is welke zaken moeten worden aangepakt.
De zaken die naar voren worden gebracht kunnen in twee grote groepen worden onderverdeeld. Eén categorie is wat als routine kan worden bestempeld, zoals slechte wegen of problemen met vuilophaal. Een ander punt gaat om zaken die over een langer termijn gaan. De hoorzittingen zijn in enkele ressorten reeds van start gegaan.
Het uitvoeren van de projecten kost aardig wat geld. Voor wat betreft de financiering van de begrotingen heeft het systeem daarin voorzien. Het financieel gedeelte van het decentralisatiesysteem moet zich verder ontwikkelen, waarbij er meer inkomsten gegenereerd worden voor de districten. Hierdoor zal het districtsfonds geld binnenkrijgen om zo hun begroting te financieren, zegt minister Dikan. Hij geeft ook aan dat dit de meest ideale situatie zou zijn. ‘’We zijn er nog lang niet.

Op dit moment worden de districtsfondsen gesubsidieerd door de centrale overheid’’, aldus de bewindsman. In 2015 is een Staatsbesluit geslagen waarbij de districten in staat gesteld zijn om districtsverordeningen te maken. Dit bevindt zich nog in een vroeg stadium maar moet gaan uitgroeien. De districten moeten zoveel mogelijk hun eigen inkomsten gaan genereren en zo hun projecten uitvoeren.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-