Monitoring en responscapaciteit griepgevallen in Suriname vergroot

18 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 februari 2019 – Het ministerie van Volksgezondheid heeft de monitoring en responscapaciteit voor de griep gevallen in Suriname vergroot. Vanaf begin januari 2019 hebben verscheidene hospitalen al 144 acute ernstige luchtweginfecties gerapporteerd. In vergelijking met de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode waren er gemiddeld 63 gevallen.

Op basis van informatie afkomstig van de nationale influenzasurveillance zijn er 12 sterfgevallen gerelateerd aan acute ernstige luchtweginfecties. Hiervan waren er 7 mannen (leeftijd 50-68 jaar) en 5 vrouwen (leeftijd 1, 5, 6, 33 en 72 jaar). Zeven van de 12 sterfgevallen werden in het laboratorium als positief bevestigd voor het Influenza (H1N1) -virus.

Verder werd van vier van de overledenen gemeld dat die een ernstige medische aandoening hadden, namelijk diabetes.

Het aantal griep gevallen voor dit jaar is boven het te verwachte niveau gestegen waarbij influenza A (H1N1) overheerst in aanwezigheid, met hogere percentages bij ouderen en kinderen van 0-4 jaar.

De seizoen influenza virusinfectie met H1N1 wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (meestal droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, ernstige malaise (zich onwel voelen), keelpijn en een loopneus. De hoest die ermee gepaard gaat, kan ernstig zijn en kan 2 weken of langer duren.

Tijdens het griepseizoen wordt verwacht dat het aantal gevallen met een milde of ernstige respiratoire aandoening toeneemt, als gevolg van de verhoogde circulatie van influenza. Vanuit het BOG zijn er al 3000 personen met een hoog risico gevaccineerd tegen griep.

De meeste mensen die griep oplopen, herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder vereiste medische hulp. Maar griep kan ernstige ziekte veroorzaken of zelfs tot sterfte lijden, vooral bij mensen met een verhoogd risico zoals ouderen, jongeren en mensen met onderliggende aandoeningen (diabetes, zwaarlijvigheid, chronisch hartfalen, nier- en longklachten).

Preventieve maatregelen zoals, de sanitaire maatregelen, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen, hoesten en regelmatig handen wassen met water en zeep, moeten altijd in acht genomen worden.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat mensen die griepachtige verschijnselen hebben, thuis moeten blijven gedurende de periode dat zij besmettelijk zijn, om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Wel moeten deze personen veel uitrusten, genoeg water drinken, paracetamol voor koorts en pijn en genoeg vitamine- C voor de weerstand.

Indien mensen die tot de risicogroep behoren griep oplopen, moeten die wel meteen naar hun huisarts.

Baby’s en peuters met griep mogen absoluut niet naar de oppas en naar school, aangeraden wordt dat de ouders die thuishouden totdat de griep helemaal over is.

-Bron: Ministerie van Volksgezondheid-