Risico op kanker is te verminderen

27 February 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 27 februari 2019- PARAMARIBO Stichting Lobi Health Center introduceert een nieuwe dienstverlening om het risico op kanker te verminderen. Dit in verband met het 51-jarig bestaan van SLHC op 28 februari 2019. De nadruk zal liggen op preventie van kanker.

“Volgens het Nationaal Kankerplan is kanker de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen in Suriname. Jaarlijks overlijden er 25- 35 vrouwen aan baarmoederhalskanker wat gemiddeld neerkomt op 2 sterfgevallen per maand”, zegt directeur Nensy Bandhoe. Het aantal nieuwe gevallen van borstkanker is weliswaar meer dan baarmoederhalskanker, maar desondanks sterven er meer vrouwen aan de laatstgenoemde kankersoort, die te voorkomen is, voegt zij eraan toe.

Ook bij mannen is gebleken dat prostaatkanker de meest voorkomende kankersoort is. Deze nieuwe preventieve dienstverlening richt zich dan ook op deze drie kankersoorten. “De service is dan ook bedoeld om het risico op het krijgen van kanker te verminderen. Mensen gaan pas nadenken over kanker als bij een naaste familielid, vriend of goede kennis of bij henzelf kanker wordt ontdekt. Zolang dat niet het geval is, willen wij als mens niets weten over kanker”, vertelt Bandhoe verder. Het thema kanker wordt zoveel mogelijk vermeden omdat het gevoelens van angst voor de dood oproept. “We willen niet dat ons leven op zijn kop wordt gezet dus moet kanker een ver van mijn bed show blijven”, zegt de directeur van Stichting Lobi Health Center verder.

Hoe eerder kanker wordt ontdekt hoe groter de behandelingskansen en overlevingskansen. SLHC heeft sedert vorig jaar bij haar 50ste jaardag een traject ingezet om meer aandacht te gaan besteden aan preventie en de publieke gezondheidszorg. Daarmee wil zij het Surinaamse volk zolang mogelijk gezond houden zodat zij een bijdrage kunnen blijven leveren aan hun eigen ontwikkeling, een gelukkig leven met hun naasten en geliefden kunnen onderhouden en ook kunnen werken aan de opbouw van de gemeenschap. Bandhoe benadrukt dat SLHC beschikt over deskundige artsen voor de uitvoering van deze dienstverlening.

De nieuwe preventieve dienst sluit aan bij richtlijnen uitgevaardigd door het Amerikaans Instituut voor Kankeronderzoek (AICR) om het risico op kanker te verminderen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op tientallen jaren van wetenschappelijk onderzoek. Volgens het AICR levert gezonde voeding, actief bewegen en een gezond lichaamsgewicht een zeer belangrijke bijdrage aan het verminderen van het risico op kanker. Deze eenvoudige healthy life style adviezen kunnen het verschil maken tussen ziekte en gezondheid en/of leven en dood.

Op 28 februari mag iedere vijftiende cliënt die zich voor één van de Lobi-diensten aanmeldt bij de hoofdpoli te Paramaribo, gratis gebruikmaken van deze nieuwe dienst voor risicobepaling op kanker. Uw gezondheid is uw dierbaarste bezit, ga daar zorgvuldig mee om!

-Bron: Stichting Lobi-