Agrarische Ontwikkeling voor Brokopondo

21 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 21 maart 2019 –  Jacques Drielsma is door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan aangesteld als directeur van de Landbouwmaatschappij Brokopondo N.V. en Victoria N.V. Met deze aanstelling heeft het ministerie het startsein gegeven om de inactieve parastatale bedrijven nieuw leven in te blazen. Binnenkort wordt een directieteam aangesteld en gezamenlijk met het ministerie zal er gewerkt worden aan de ontwikkeling van deze bedrijven.
Het ministerie is doende na te gaan welke projecten er nog meer uitgevoerd kunnen worden, om de agrarische sector in dit mijnbouwdistrict beter tot ontwikkeling te brengen. Diverse activiteiten worden al in dit district ontplooid, waaronder de opzet van demonstratieplots van hooglandrijst en bonensoorten, trainingen over de teelttechnieken van zoete bataat en cassave, alsook het opzetten van moestuinen op diverse scholen. Voorlichters van het ministerie hebben aan de bewoners en schoolkinderen agrarische kennis en vaardigheden overgedragen. De bewoners zijn hierdoor in staat zichzelf te voorzien van gezond en gevarieerd voedsel en kunnen de productie van gewassen beter ter hand nemen.
Uit de al uitgevoerde projecten van het ministerie van LVV is gebleken dat Brokopondo de potentie heeft voor ontplooiing van nog meer agrarische activiteiten.

-Ministerie van LVV-