Douaneleiding weerspreekt persbericht Lucky Store

18 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 maart 2019 – Naar aanleiding van berichten verschenen in de media, waarbij de leiding van de Douane is geciteerd door de eigenaar van Lucky Store en verklaringen van de directeur van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) wenst de Douaneleiding als volgt te reageren.

Het is geheel ongepast en beneden normen van fatsoen dat personen anders dan de dienstleiding een verklaring geven namens de Douaneleiding. Verklaringen van de dienst worden door de dienstleiding zelf uitgegeven en niet door derden. Daarnaast zijn de verklaringen in DWT-online van 17 maart 2019 waarin de dienstleiding zou zijn aangehaald, geheel onjuist.

In het geval van Duty free shopping is de aanvraag aan Kirpalani gegund na een intensief proces, waarbij de onderneming voldeed aan de voorwaarden. De onderneming heeft intensief gewerkt met onder andere het technisch en ICT-team van de Douane om aan de normen te voldoen. Dit proces heeft bijkans een jaar geduurd. Pas nadat een audit is verricht en het systeem is getest, is er in 2014 een vergunning verleend. Naast voorwaarden van de Douane, heeft de onderneming ook moeten voldoen aan voorwaarden van het ministerie van Financiën.

De leiding van de Douane typeert berichten van douaneambtenaren, die anoniem wensen te blijven en verhalen van fraudegevoeligheid, als suggestief en keurt deze dan ook ten sterkste af.

Tot slot doet het Douane Managementteam een beroep op de media om slechts berichten te publiceren over de dienst die van haar afkomstig zijn en voorzien zijn van een handtekening van de dienstleiding.

-Bron: Mnisterie van Financiën-