HI&T over berichtgeving ‘foambakjes worden uit de handel gehaald’

20 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 20 maart 2019 – Vol verbazing verneemt het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, (HIT) de berichtgeving in United News, http://unitednews.sr/foam-bakjes-worden-uit-de-handel-gehaald/, die door een verzoek van Suresur gericht aan het parlement, om in januari 2019 plasticzakken uit de handel te halen, nu door het ministerie van HIT stappen worden ondernomen.
Het proces van beleid op plastic is jarenlang voorbereid door het ministerie van HI&T en bij het aantreden van minister Tsang in april 2018 versneld opgepakt, in samenwerking met coördinator Milieu van het kabinet van de president en diverse instanties zoals NIMOS. Ook in Caricomverband, onder andere via de Council for Trade and Economic Development (Coted) is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan dit onderwerp.

Het beleid op wegwerpplastic behelst veel meer dan het uitbannen van plastic door wetgeving, het gaat juist om een integrale aanpak. Zo zijn de volgende activiteiten/gesprekken gevoerd:
– Consultaties zijn gehouden met stakeholders, zoals importeurs, fabrikanten en stakeholders uit de toerismesector.
– Rekening is gehouden met de werkgelegenheid en opgeslagen voorraden van importeurs en fabrikanten, zodat die geen grote verliezen hoeven te incasseren. Daarnaast zijn er ook opties besproken om innovatieve methodes te ontwikkelen, zoals biologisch afbreekbaar plastic. Men zou eerst de noodzakelijke investeringen in beeld moeten brengen.
Immers, indien je overgaat tot het uitbannen van wegwerpplastic, dienen er reeds alternatieven te zijn voor de consument en de handel.
– Een awareness campagne is voorbereid, die bij de launch zal aangeven hoe verantwoord om te gaan met vuil en wegwerpplastic, aangezien wegwerpplastic voor een langere periode in het milieu blijft en voor overlast zorgt.
– Gesprekken zijn gevoerd met kunstenaars die kunst maken uit plastic afval en die bereid zijn om trainingen te verzorgen. Het ministerie heeft toegezegd te ondersteunen met de dependances.
Kortom, het beleid voor uitbannen van wegwerpplastic is reeds lang voorbereid en wordt zorgvuldig in stappen uitgevoerd. In eerste instantie worden de styrofoam bakken aangepakt, vanwege het gezondheidsrisico bij verkeerd gebruik van de foambakken. Hierbij wordt tevens een awareness campagne gelanceerd voor correct gebruik van styrofoam.

Uiteraard heeft de private sector in dit hele traject een belangrijke rol te vervullen. Als onderdeel van de consultaties is ook Glenn Ramdjan van Suresur uitgenodigd als lid van de stuurgroep Clean Suriname, voor een pilot van het ministerie over het scheiden van afval. Hoewel wij de activiteiten en het enthousiasme van Ramdjan op het gebied van recycling en awareness toejuichen, betreuren wij het ten zeerste dat hij na de consultatie gelijk een bericht heeft gelanceerd om te doen overkomen alsof hij de trekker is van het project.
Uitbannen van wegwerpplastic is geen aangelegenheid van een enkeling, maar dient door de gehele maatschappij te worden gedragen. Laten we ons focussen op de ontwikkeling van het land. Vooruitstrevende ondernemers zijn al overgestapt op het gebruik van afbreekbaar plastic en duurzame verpakkingsmaterialen in hun bedrijfsvoering, zoals Torarica en Kirpalani, om slechts enkele te noemen. Vele mensen en instanties leveren hun bijdrage en zijn al maanden bezig met het integraal beleid van wegwerpplastic voor Suriname. De claim van een (1) private stakeholder op dit gebied zal contraproductief werken op wat het ministerie en de regering willen bereiken. Laten wij het samen doen, alleen zo komen we verder.

-MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME-