HI&T start bewustwordingscampagne “betere digitale wereld”

15 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 15 maart 2019 – Suriname en andere lid landen van Consumers International (CI) herdenken jaarlijks op 15 maart Wereld consumenten rechtendag (WCRD). Sinds de instelling van de afdeling Consumentenzaken (Coza) op het Ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T) in 2013, worden op deze dag en de rest van het jaar activiteiten georganiseerd. Het thema van 2019 is: “Trusted Smart Products.” Dit jaar wordt er vooral aandacht gevraagd voor een betere digitale wereld, waarbij consumenten toegang hebben tot “smart products” en services ongeacht waar ze vandaan komen.

In de afgelopen tien jaar is het gebruik van “smart products” zoals smart phones, draagbare fitness trackers, Voice-Activated Assistants (Siri en Alexa) en smart tv’s gestaag toegenomen en prognoses geven weer dat dit gaat blijven toenemen. Enquêtes tonen aan dat er momenteel 23 miljoen apparaten wereldwijd zijn geïnstalleerd, een aantal dat naar verwachting driemaal verdubbeld zal worden tegen het jaar 2025. Ook bij bestedingen door consumenten wereldwijd op smart producten voor de huishouding, wordt verwacht dat dit zal verdubbelen in alle regio’s tussen 2017 en 2026. “Smart products” zijn verbonden met het internet en ontvangen, verzamelen en verzenden gegevens. Wereldwijd zijn er momenteel 23,1 miljard “smart products” in de wereld.

De afdeling Consumentenzaken zal in samenwerking met enkele stakeholders activiteiten ontplooien. Er zal een wedstrijd worden gehouden voor het ontwikkelen van een applicatie waaraan er een prijs is verbonden. Consumenten in de verschillende districten, zullen middels posters, flyers en folders geïnformeerd worden over de gevaren en voordelen van “smart products”. Verder zullen verschillende organisaties via informatiesessies en social media worden geïnformeerd over het thema van dit jaar. De launch van de bewustwordingsactiviteiten in verband met WCRD 2019 vindt plaats op vrijdag 15 maart op het ministerie van HI&T.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-