Influenza updates in Suriname

2 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 02 maart 2019 – Het griepseizoen voor 2019 is in Suriname en vele andere landen op het noordelijk halfrond, zowel het Caribisch gebied begonnen. Zoals elk jaar is er vanaf januari een toename van griepgevallen. Samen met de Pan American Health Organization (PAHO) heeft het ministerie van Volksgezondheid een surveillancesysteem voor Influenza ingesteld, met als hoofddoelen een beter inzicht in de situatie te krijgen, het detecteren van nieuwe soorten griepvirussen, en het detecteren van griep uitbraken.

Dit systeem helpt gezondheidswerkers met het nemen van beslissingen over gezondheidsmaatregelen en adviseert de samenleving over preventieve maatregelen en de noodzaak van vroege behandeling op basis van vastgestelde risico’s. Ook krijgt het ministerie van volksgezondheid vanaf 2016 wekelijkse rapportage van de influenza surveillance.Seizoen influenza wordt gekenmerkt door een plotseling begin van koorts, hoest (gewoonlijk droog), hoofdpijn, spier- en gewrichtspijn, keelpijn en een loopneus. De hoest kan ernstig zijn en kan 2 of meer weken duren. De meeste mensen herstellen binnen een week van koorts en andere symptomen zonder medische hulp.Qua transmissie verspreidt seizoen influenza zich gemakkelijk. Wanneer een geïnfecteerde persoon hoest of niest, worden besmettelijke druppels met het virus in de lucht verspreid. Deze druppels kunnen zich tot een meter verspreiden, en personen die deze druppels inademen infecteren. Het virus kan ook worden verspreid door handen die besmet zijn met influenzavirussen.Patiënten die niet behoren tot een hoge risicogroep moeten worden behandeld met symptomatische behandeling en worden geadviseerd om, thuis te blijven om de besmetting van anderen in de gemeenschap tot een minimum te beperken.In Noord-Amerika is de influenza nog steeds hoog, waarbij influenza A (H1N1) de overhand heeft. SARI (severe acute respiratory infections) nam af maar is nog steeds hoger dan in voorgaande seizoenen.

De meeste Caraïbische landen meldden een daling van de Influenza. Haïti rapporteerde een toename in SARI-gevallen, hoger dan de besmettingen in 2018 die voor dezelfde periode werden waargenomen, met de meeste gevallen van <5 jaar oude baby’s. Jamaica en Puerto Rico meldden een toename van ILI-gevallen (Influenza Like Illness). In Centraal- en Latijns-Amerika nam de influenza-activiteit toe, maar de SARI-gevallen namen af.In Suriname was er toename van de SARI-gevallen. Deze toename wordt mogelijk veroorzaakt door een lokale verhoogde transmissie.Verslag vanuit de afdeling epidemiologie van:

Week 1 tot en met week 7 een cumulatief van 215 gemelde SARI-gevallen zijn vergeleken in de afgelopen drie jaar (2016-2018) voor dezelfde periode (week 1-7) waren er gemiddeld 74 SARI-gevallen.

Tot en met week 7 waren er 14 met SARI verwante sterfgevallen, 9 mannen en 5 vrouwen. Van deze 8 (acht) (57%) werd laboratorium bevestigd als positief voor het influenzavirus (H1N1).

Vijf van de acht (43%) van de sterfgevallen hadden diabetes, terwijl in 2018 21% van de SARI-gerelateerde sterfgevallen diabetisch waren.

In totaal hadden 20% en 13% van de gemelde SARI-gevallen comorbiditeiten (onderliggende aandoeningen) van diabetes en respectievelijk 13% astma. Deze risicogroepen hadden een vergelijkbare ziektelast en werden ook het zwaarst belast in 2018.

In de afgelopen drie jaar (2016-2018) was het gemiddelde aantal aan SARI gerelateerde sterfgevallen aan het einde van de 7de week gemiddeld 7.

Het percentage gehospitaliseerde patiënten vanwege SARI is 21% (21% van de totale ziekenhuisopnamen waren SARI-gevallen) voor epi-week 6 en reeds 11% voor epi-week 7 (normaal bereik is 0-5% in vorige seizoenen). Dit betekent dat een groot deel van de opgenomen patiënten zo vanwege SARI was. Het is echter belangrijk om te vermelden dat 2 extra afdelingen zijn toegevoegd aan de surveillance in februari (Epi-week 6) voor AZP, die ook bijdragen aan de toename van gemelde SARI-gevallen.

In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (epi-week 1-7), zien we een hogere ILI-activiteit (Influenza Like Illness), als gevolg van een toename in de afgelopen 3 weken (in totaal 44 gevallen vergeleken met 36 voor 2018 in dezelfde periode), het percentage van influenza positiviteit was lager voor 2019 (45% vergeleken met 58%). Voor epi-week 1-7 werden 162 SARI-gevallen getest, waarvan 39% influenza A-positief was, vergeleken met 65 gevallen met 11% positiviteit voor influenza-voor 2018 in dezelfde periode. Dit jaar was 97% van de influenzavolle SARI-monsters positief voor H1N1. Momenteel is er al een daling te merken bij de gevallen koorts met respectievelijk <5 en >5 voor het jaar 2019.

Het ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat de mensen die griepachtige verschijnselen hebben, thuis moeten blijven om te voorkomen dat ze anderen besmetten. Ook moet deze groep sporten vermijden. Preventieve maatregelen zoals sanitaire maatregelen, handhygiëne en hoest-en-niesetiquette, waaronder het bedekken van neus en mond tijdens het niezen en hoesten en regelmatig de handen wassen met water en zeep, dienen in acht genomen te worden.

-Bron: Ministerie van VOLKGEZONDHEID-