Kinderhuis Sukh Dhaam heeft veilig drinkwater

4 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 04 maart 2019 – Het kinderhuis Sukh Dhaam in Alkmaar (Commewijne) beschikt nu over veilig drinkwater. Dit is bewerkstelligd door het Regenwateropvangproject (RWH), welke uitgevoerd is door het United Development Programme (UNDP) en het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO). Behalve twee regenwateropslagsystemen heeft het tehuis ook een grasmaaier gekregen. Daarmee kan de moestuin van het tehuis worden onderhouden. De oplevering van het regenwateropvangproject en de overdracht van de grasmaaier vond plaats op dinsdag 26 februari 2019.

Districtscommissaris van Commewijne, Ajaykoemar Kali, vindt het prijzenswaardig dat de initiatiefnemers het tehuis hebben bedacht. Het doet hem goed dat de kinderen dankzij deze faciliteiten ook toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Hij ziet de uitvoering van dit project als een uiting van de aandacht aan deze bijzondere doelgroep in de samenleving.

Met dit project en de donatie zijn twee van de duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) bereikt bij het kinderhuis. De kinderen beschikken nu over schoon drinkwater (SDG 6) en kunnen ze met de donatie van de maaier hun moestuin onderhouden om zodoende hun eigen voedselvoorziening veilig te stellen (SDG 2). De vertegenwoordiger van UNDP in Suriname, Alexis Armstrong, besprak het verband tussen de SDG’s met het project en de donatie. Hij haalde aan dat met de SDG’s de UNDP ervoor wil zorgen dat alle gemeenschappen in Suriname voorzien zijn van de basisbehoeftes.

Minister Edgar Dikan (RO) wees erop dat er in de komende periode gewerkt zal worden aan het realiseren van de overige SDG’s. Tot in 2030 zal er gewerkt worden aan het realiseren van de 17 SDGs’ in verschillende gemeenschappen. Hij is niet alleen tevreden met het project, maar is ook trots op de kinderen die hebben meegeholpen aan het bouwen van de platformen voor de waterinstallaties. “Dat noemt men ownership, deze jongens hebben het project zich eigen gemaakt”, aldus de minister.

Het project inhoudende de watersystemen en de grasmaaier heeft SRD 39.000 gekost.

-Bron: NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-