Nieuw bestuur voor de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren (SVWR )

14 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 14 maart 2019 – Op zaterdag 16 februari 2019 is bij acclamatie een nieuw bestuur van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren ( SVWR ) onder leiding van Shanti Venetiaan gekozen. Daarvoor deed de penningmeester verslag over het verenigingsjaar 2018 . Staande de vergadering werd het voorstel van de verificatiecommissie om decharge te verlenen aan het bestuur Levens door de Algemene ledenvergadering overgenomen. Reeds op 16 april 2018 bij de viering van het tienjarig bestaan van de SVWR had Ewald Levens, de toenmalige voorzitter te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ruim elf jaar de SVWR op dit niveau gediend hebben vindt hij welletjes.

Op 9 maart 2019 vond de overdracht plaats ten overstaan van de leden van het zittend en het komend SVWR- bestuur. Daarbij bedankte Shanti Venetiaan de aanwezige leden van het oud bestuur te weten Ewald Levens en Shanine Sjauw Koen Fa voor al het werk dat zij de afgelopen jaren hebben verzet. Het nieuw gekozen bestuur bestaat uit: Shanti Venetiaan voorzitter, de leden Shirley Tamrin, Regina Mahadewsing, Thea Bonse en Sanjay Autar. De dames zijn allen verbonden als docent aan de Faculteit der Wiskunde- en Natuurkundige Wetenschappen ( FWNW ) van de Anton de Kom Universiteit van Suriname terwijl de Sanjay Autar wiskundedocent is op het FHR.

Bij de overdracht is zowel door het voormalig als het huidige bestuur benadrukt om de drie commissies te behouden die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse basis activiteiten van de SVWR, met name:

* De commissie “Workshops/trainingen ter verhoging van de reken- wiskunde didactische vaardigheden van de GLO- leerkracht” onder leiding van Ewald Levens

* De commissie “Wiskunde olympiade voor Mulo- leerlingen” onder leiding van de Irwin Hidalgo

* De commissie “Math Battle voor VWO- leerlingen” (voorloper van de wiskunde olympiade op VWO niveau ) onder leiding van Shanti Venetiaan.

-Bron: De publiciteitscommissie van de SVWR-