On: 20 March 2019
In: Nieuws
Comments: 0

 

Woensdag 20 maart 2019 – Om de afhandeling van financieringsaanvragen via het Kleine en Middelgrote Ondernemers fonds (KMO) te versnellen, is een nieuwe werkwijze ingesteld. De lokale banken spelen hierbij een belangrijke rol. Het bestuur van het KMO-fonds heeft verder besloten dat ondernemers uit alle sectoren via het fonds een financiering kunnen aanvragen. Het KMO-fonds heeft met de Hakrinbank NV en de Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Met andere banken en de bankiersvereniging worden nog gesprekken gevoerd.

Belangrijk in de nieuwe werkwijze is dat de ondernemer uiteindelijk zaken doet met een van de lokale banken. Als hij of zij voldoet aan de eisen van het KMO-fonds zal de bank een lagere rente hanteren dan bij niet KMO-klanten. De bank kan dit doen omdat het KMO-fonds een samenwerking is aangegaan met het Garantiefonds. Hierdoor is het risico voor de bank kleiner geworden. Financiering voor een grote groep kleine en middelgrote ondernemers zal bereikbaarder worden. Dit zal een positief effect hebben op de economische bedrijvigheid in Suriname.

De doelgroep die voor een financiering via het KMO-fonds in aanmerking komt zijn startende bedrijven, bedrijven die een doorstart maken of onvoldoende onderpand hebben. Ondernemers uit alle sectoren mogen deelnemen aan dit fonds.
De KMO-unit, een onderdeel van het Ministerie van HI en T, zal zich bezighouden met het begeleiden van ondernemers bij het proces van hun financieringsaanvraag. Dit zal ervoor zorgen dat de banken snel kunnen handelen, omdat alle relevante stukken al zijn voorbereid. De KMO-Unit en de banken zullen samenwerken bij het opstellen van uniforme documenten. De begeleiding van de KMO-Unit bestaat uit het helpen bij het maken en verzamelen van alle informatie die de bank nodig zal hebben om een financieringsaanvraag te beoordelen. Het maximaal te verstrekken leningsbedrag is gesteld op SRD 250.000.
KMO-klanten die bij de Hakrinbank een lening afsluiten kunnen rekenen op een lager rentepercentage van 9,75 %. Ondernemers die geïnteresseerd zijn in een financiering via het KMO-fonds kunnen contact opnemen met de KMO-unit via nummer 402080, toestel 1071.

-MINISTERIE VAN HANDEL, INDUSTRIE EN TOERISME-