Regionale bijeenkomst “Bescherming van Zeeschildpadden in het Caraibisch Gebied” in Paramaribo

19 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 19 maart 2019 – De “Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network” ofwel WIDECAST houdt hun jaarlijkse bijeenkomst dit jaar in Paramaribo. Van 19 t/m 21 maart zitten meer dan 60 zeeschildpadden-experts vanuit het Caraïbisch gebied en daarbuiten rond de tafel met een gezamelijk doel: het uitwisselen van informatie, initiatieven, beheersmaatregelen en onderzoek dat op nationaal en regionaal niveau plaats vindt. Verder is het ook bedoeld om collaboratie en partnerschappen te vormen om de zeeschildpadden in de regio beter te beschermen.

De zeeschildpad werd begin deze maand nog door WWF Guianas in de schijnwerpers geplaatst in het kader van de World Wildlife Day. Zeeschildpadden zijn uiterst fascinerende onderwaterbewoners. Ze zijn ware reizigers en leggen gedurende hun levensloop grote afstanden af op zoek naar voedsel. Om eieren te leggen keren volwassen vrouwtjes weer helemaal terug naar een strand in de omgeving waar ze indertijd zelf hun eerste levenslicht hebben gezien. Zeeschildpadden leggen immers hun eieren niet in open water of op de zeebodem, maar in een zelf uitgegraven nest op het strand. Een telling van het aantal nesten per soort geeft een indicatie van de toestand van de populatie. WWF Guianas werkt al jaren samen met de overheid en lokale partners om de activiteiten op de legstranden te monitoren. Met de tellingen die door de jaren heen zijn gedaan, lijkt er een voorzichtige stijging te zijn in het aantal nesten van de krape of soepschildpad. Helaas wordt niet dezelfde positieve trend vastgesteld voor alle soorten zeeschildpadden. Het aantal nesten van de aitkanti of lederschildpad is flink gedaald. Ook de warana heeft de laatste jaren erg weinig nesten gemaakt.

Voorafgaand aan de driedaagse WIDECAST meeting wordt ook een tweedaagse workshop georganiseerd van 17-18 maart om specifiek oplossingen voor het reduceren van de bijvangst van de aitkanti in de visserij te bespreken. Er zullen experts, vissers en vertegenwoordigers van de visserijdienst aanwezig zijn vanuit de drie Guianas alsmede Trinidad, omdat deze landen een belangrijke sub-populatie van deze soort delen. Het uiteindelijke doel van deze meeting is om een regionaal actieplan op te stellen dat bijvangsten van de aitkanti in de visserij moet terugdringen.

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een effectieve bescherming van de zeeschildpad, wiens leefgebied erg uitgestrekt is. Om de interregionale dialoog te faciliteren werd meer dan 30 jaar geleden WIDECAST opgericht. Suriname, met zijn belangrijke broedplaatsen op Braamspunt en Galibi, maakt hier uiteraard ook deel van uit. Tijdens de WIDECAST-meetings wordt de stand van de (nest)populaties en bedreigingen besproken. Dit jaar zitten meer dan 30 nationaliteiten rond de tafel om de beschermingsmaatregelen gezamenlijk te evalueren en indien nodig te herzien.

-Bron: WIDECAST-