Strategisch beleidsplan moet resulteren in verhoging verkeersveiligheid

8 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 08 maart 2019 – “De verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid ligt niet alleen bij de verkeersautoriteit, of bij de politie, de rijschool of degenen die eerste hulp bieden bij verkeersongevallen. Wij vervullen allemaal een rol wanneer we aan het verkeer deelnemen”, dit zei de minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, aan de aanwezigen tijdens een verkeersconferentie in Torarica Banguet Hall. Op deze conferentie, gehouden op woensdag 6 maart 2019, werd het Strategisch plan voor Verkeersveiligheid en Actieplan 2018-2021 gepresenteerd aan alle partners en belanghebbenden die meehelpen in de uitvoering van dit plan.

Het ministerie van Justitie en Politie wenste met deze conferentie meer bekendheid te geven aan de rol en verantwoordelijkheden van de partners en belanghebbenden. Minister Getrouw gaf aan dat het Strategisch plan voor Verkeersveiligheid en Actieplan 2018-2021 door een consultant in nauwe samenwerking met de interdepartementale commissie Verkeersveiligheid is geformuleerd. De Pan American Health Organization (PAHO) heeft hieraan de volledige ondersteuning gegeven. Tijdens de conferentie stond Yitades Gebre, vertegenwoordiger van de Pan American Health Organization (PAHO) in Suriname, stil bij de rol van PAHO in het geheel en benadrukte het belang van de overkoepelende samenwerking tussen de partners, in het nog te formeren Verkeersinstituut. Het draait volgens Gebre allemaal om de veiligheid van ons en de totale samenleving. Er moet volgens hem actie komen om daadwerkelijk de doelen van dit actieplan te halen.

Gebre overhandigde dit plan aan minister Getrouw, die vervolgens exemplaren overhandigde aan de vertegenwoordiger van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie, Henk Wip en de onderdirecteur van Volksgezondheid, Robert Mohamed. Minister Getrouw zegt dat er met dit plan getracht wordt de coördinatie van sectoren, activiteiten en maatregelen efficiënter te doen plaatsvinden en daarmee de verkeersveiligheid te verhogen. “Het moet ons helpen om onder andere onze wegen, mobiliteit en voertuigen veiliger te maken en veilig te houden”, zei de minister.

De bewindsman is ervan overtuigd dat een substantiële verlaging van het aantal verkeersdoden niet kan worden gerealiseerd met een maatregel of oplossing. “Alleen met een combinatie van goede infrastructuur, veilige voertuigen en verantwoordelijk gedrag, kan het aantal doden en ernstige gewonden in het verkeer serieus omlaag worden gebracht”. Getrouw zegt dat er gewerkt zal worden aan permanente verkeerseducatie en dat er extra aandacht zal worden besteedt aan jongeren, zodat zij al vroeg een goede attitude voor deelname aan het verkeer aanleren. Overtreders die een gevaar zijn op de weg zullen stevig worden aangepakt. “Een zero tolerantiebeleid zal onverkort gelden bij de overschrijding van de maximum toegestane snelheid, rijden onder invloed van alcohol en rijden door roodlicht”, lichtte de minister toe.

Het instellen van het Verkeersveiligheidsinstituut zal als een centraal punt dienen voor het optimaliseren van de veiligheid en het coördineren van de activiteiten. Namens de Commissie Verkeersveiligheid presenteerde de voorzitter, Sharman Lakhisaran, de strategieën met betrekking tot de implementatie van de actiepunten voor de periode 2018- 2021. De aanwezigen maakten flink gebruik van de gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige autoriteiten en hebben voorstellen gedaan om te komen tot een effectieve samenwerking en uitvoering van de verkeersveiligheidsactiviteiten.

-BRON: MINISTERIE VAN JUSTITIE EN POLITIE-