SWM weerlegt valse informatie over vervuild drinkwater Brokopondo

3 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 03 maart 2019 – De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) weerlegt de valse informatie over vervuild drinkwater in Brokopondo, die door een zogenaamde ‘NPS-delegatie’ wordt verspreidt in de media. Onderdirecteur Roy Powell betreurt het dat onverlaten opzettelijk een valse indruk wekken alsof de SWM vervuild water distribueert naar burgers in het Brokopondogebied. “De gezondheid van de mens staat bij SWM centraal.”
“Die hele poeha die de onverlaten maken en politiek proberen te bedrijven met de waterlevering is bijna crimineel. De verschillende regeringen beschikten over financiële middelen en waren in de gelegenheid om de mensen van het binnenland van veilig en schoon drinkwater te voorzien en hebben dat voor hun moverende redenen nagelaten. De directie van SWM die sinds 2016 aanzit doet er juist alles aan om mensen die nooit goed drinkwater hadden te voorzien, tot in het binnenland.”

Onderdirecteur Powell zegt dat het niet op waarheid berust dat SWM vervuild water vanuit het Brokopondo stuwmeer distribueert naar huishoudens in het gebied. Hij geeft de garantie dat het water vanuit de locatie in het meer vrij van metalen is. “Bovendien wordt het oppervlaktewater eerst gepompt naar onze zuiveringsinstallatie en nadat het helemaal gezuiverd is gaat het naar de huishoudens.” Ook in andere landen, als België en Nederland wordt er gebruik gemaakt van oppervlaktewater uit kanalen of rivieren, maar wanneer het water helemaal gezuiverd is heb je veilig en schoon drinkwater.

De SWM-topper zegt dat in dit gebied gebruik wordt gemaakt van twee grote watertanks. Eén van deze is enkele maanden terug grondig schoongemaakt. De andere is vrij recent schoongemaakt. Beide tanks zijn voorzien van een waterzuiveringsinstallatie. “Het klopt dus niet dat het water niet wordt gefilterd. Er zijn mensen die er een potje van maken en de buizen openbreken, met als gevolg dat allerlei rommel in de leidingen terecht komt.”
Dat een watertruck is ingezet door de zogenaamde ‘NPS-delegatie’ om huishoudens in het Brokopondogebied van water te voorzien is bij de SWM niet bekend. Powell zegt dat SWM juist vanuit het waterstation in het Brokopondogebied water met watertrucks transporteert naar Nieuw Koffiekamp. De waterbron die gebruikt werd in Nieuw Koffiekamp is gesloten. SWM is reeds geruime tijd bezig met werkzaamheden om het dorp aan te sluiten op netwerk van het Brokopondogebied. “Als het leidingwater in Brokopondo niet goed was zouden we het nimmer aan de gemeenschap verstrekken. Onze eigen medewerkers die werkzaam zijn in het gebied nuttigen ook hetzelfde water.”
Alle water faciliteiten in Brokopondo waren voor 2016 onder beheer van de Dienst Watervoorziening. Medio 2016 is het SWM gestart met het upgraden van het waterstation te Klaaskreek, vervolgens zijn ook andere waterstations in het district aangepakt, omdat de vraag naar de diensten van SWM alsmaar groter werd. De SWM-topper zegt dat heel veel gebieden die niet over water beschikten voor 2016, nu volop schoon leidingwater hebben. De woongebieden, politie, brandweer enzovoort hadden geen water.

Powell benadrukt dat elke waterstation een streng proces ondergaat teneinde de upgrading te bewerkstelligen. Het zuiveringsproces wordt voortdurend gemonitord. “Indien er iets vreemd wordt geconstateerd wordt er gelijk ingegrepen. De waterdistributie wordt onmiddellijk stopgezet totdat het probleem verholpen is.” Om een extra veiligheidsklep in te bouwen is het SWM reeds twee maanden bezig met een UV-waterzuiveringsinstallatie.
De situatie bij de waterstations daar is dat iedereen zich kan begeven op het terrein, hetgeen niet mag. Powell zegt dat het in de planning van SWM ligt om alles hermetisch af te sluiten. “Wij doen het liever vandaag dan morgen, maar de gemeenschap voorzien van schoondrinkwater kost bijzonder veel geld. Wij proberen op alle mogelijke manieren de samenleving van schoondrinkwater te voorzien, omdat het gaat om de gezondheid van mensen. Dat het water niet gefilterd wordt klopt volgens de SWM-topper dus helemaal niet.”

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-