Voorziening in ontstane vacature ressortraden Para

18 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 maart 2019 – In het district Para zijn vijf ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressortraden (rr) benoemd. Op donderdag 14 maart is voorzien in de ontstane vacature van vijf rr-leden van vier ressortraden in dit district. Voorafgaand heeft het Centraal Hoofdstembureau (CHS) per proces-verbaal, de nieuwe kandidaat rr-leden kenbaar gemaakt, waarna zij hebben bewilligd en de voorgeschreven eed/belofte hebben afgelegd bij districtscommissaris Armand Jurel.

De geloofsbrieven van de vijf nieuw beëdigde leden zijn meteen onderzocht door de respectievelijke ressortraden en zij werden toegelaten. Jurel moedigde de nieuwe rr-leden aan, om meteen aan de slag te gaan met het politiek-bestuurlijk werk. Volgens de burgervader moeten de raden het vertrouwen bij de gemeenschap winnen en zoveel als mogelijk ondersteunend zijn naar het districtsbestuur.

Het lidmaatschap van de uitgetreden rr-leden is beëindigd door: afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden, overlijden en vrijwillige uittreding. Het bestuursressort Para-Oost heeft twee nieuwe rr-leden bij en Bigi Poika, Para Noord en Para Zuid hebben elk één lid erbij. Hiermee zijn de raden weer volledig bemand.

-Bron: Burger informative Centrum Para