Wegenautoriteit tekent contract voor onderhoud bermen

25 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 25 maart 2019 – De Wegenautoriteit Suriname heeft contracten ondertekent met aannemers voor het onderhouden van bermen op de primaire wegen en andere belangrijke verbindingswegen. Ongeveer 900 kilometers aan wegen over geheel Suriname zal de komende periode worden aangepakt. De contractondertekening vond plaats op vrijdag 22 maart 2018, bij het kantoor van de eerdergenoemde instantie.

Directeur Grasella Jozefzoon zegt aan het Nationaal Informatie Instituut, dat behalve dat de bermen er netjes en mooi zullen uitzien er nog meer voordelen zijn bij dit project. De directeur gaf aan dat er werkgelegenheid wordt gecreëerd. Vooral jonge entrepreneurs krijgen de mogelijkheid conform de richtlijnen van de Wegenautoriteit om dit project te helpen uitvoeren. Ruim 94 aannemers zijn in aanmerking gekomen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Om in aanmerking te komen voor deze job moesten de aannemers aan een aantal eisen voldoen. Zo heeft de Wegenautoriteit streng gelet op zaken als ondermeer veiligheid. Zo een bedrijf moet ook geregistreerd staan bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

De Wegenautoriteit zal via haar controleurs streng letten op de naleving van de overeenkomsten. Het gaat om gemeenschapsgeld waarmee er geen grappen mag worden gemaakt, aldus Jozefzoon. De Wegenautoriteit blijft doorgaan met de haar toebedeelde taken en de gemeenschap mag er volgens de directeur ervan verzekerd zijn dat de komende periode andere projecten zullen worden uitgevoerd. Ze doet een oproep aan de totale samenleving om geen vuil op straat te gooien, aangezien het nog vaak voorkomt dat burgers onbehoorlijk met afval omgaan.

Volgens Lloyd Playfair, hoofd van de afdeling Planning, is het al eerder voorgekomen, dat de Wegenautoriteit Suriname een dergelijk project heeft

uitgevoerd. Nu zijn de werkafstanden verkort tot gemiddeld 10 kilometer per werkopdracht om zodoende meer aannemers in de gelegenheid te stellen het project uit te voeren. Het betreft hier een contract op jaarbasis waarbij de aannemers op afroep worden ingezet. De bedoeling is dat ze binnen twee weken de werkzaamheden bij dit project afronden.

Roy Jeroe, één van de aannemers moet de bermen langs de weg naar Atjoni schoonmaken. Hij heeft de opdracht gehad om over een afstand van 14 kilometer de bermen te ontdoen van alle onkruid en zwerfvuil. Jeroe zegt reeds eerder te hebben samengewerkt met de Wegenautoriteit en hij bestempelt die samenwerking als heel goed. Gelet op zijn ervaring en capaciteit garandeert hij binnen twee weken het werk af te hebben. Ook riep hij burgers op om het land schoon te houden.

-Bron: het Nationaal Informatie Instituut-