Aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen stijgt

3 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 03 april 2019 – Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen is het afgelopen jaar gestegen. In het schooljaar 2017-2018 werd 134 keer melding gemaakt van misbruik. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen vijftien jaar, meldt de Onderwijsinspectie.

Bij de meldingen over seksueel misbruik van leerlingen is in bijna de helft van de gevallen de beschuldigde een ‘met taken belast persoon’ van de school, zoals een leerkracht of een lid van het niet-onderwijzend personeel. Eerder deze week berichtte het Meldpunt Kinderporno ook al over een zorgwekkende stijging van het aantal meldingen vorig jaar. Het aantal gevallen van seksuele intimidatie is wel gedaald, meldt de Onderwijsinspectie.

Vooral op basisscholen is er meer discriminatie

Het aantal meldingen van discriminatie steeg vooral op basisscholen. Het aantal keren dat kinderen werd gediscrimineerd op basis van hun migratieachtergrond, verdubbelde bijna; van 25 in 2017 naar 42 in 2018.

Evenals in de vorige jaren zien de vertrouwensinspecteurs dat de complexiteit, intensiteit en urgentie van de meldingen die bij de Onderwijsinspectie worden gedaan, toeneemt.

Daarnaast kunnen ouders de klachtenprocedures van scholen of instellingen moeilijk vinden, stelt de inspectie in haar rapportage.

-Bron: nu.nl-