BGA houdt sessie met stakeholders voor finalisering concepten Genderplannen

11 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 11 april 2019 – Het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) heeft met diverse stakeholders van de verschillende ministeries een bijeenkomst gehouden voor de finalisering van de concepten van de Gendervisie Beleidsdocument 2021-2035 en de Gender Actieplan 2019-2020. Deze sessie vond plaats op maandag 8 april in de Royal Ballroom van Lalla Rookh. Judith Karijodrono, hoofd BGA, zegt dat gender cross-cutting is, want het gaat door alle sectoren heen. “Het is niet alleen van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza), maar we hebben ook andere overheidsorganisaties nodig om gendergelijkheid te bereiken”.

Het BGA is een werkarm van Biza, als het gaat om het formuleren van het genderbeleid. Tijdens deze sessie heeft Anette Tjon Sie Fat, die hierbij is aangetrokken als consultant, een uitgebreide toelichting gegeven over de documenten voor het bereiken van gendergelijkheid in Suriname. Zij zegt dat gender niet alleen te maken heeft met maatschappelijke rollen tussen mannen en vrouwen, maar ook om gelijke rechten binnen de gemeenschap. Het BGA heeft de vijf prioriteitsgebieden van het genderwerkplan van 2013, middels een genderdialoog samengesteld met verschillende actoren. Deze prioriteitsgebieden zijn onder andere arbeid, inkomen en armoedebestrijding, onderwijs, opvoeding en vorming, gezondheid, zeggenschap en besluitvorming en geweld. Bij de formulering van het nieuw genderbeleid zijn er twee prioriteitsgebieden toegevoegd, waaronder wet en regelgeving en milieu- en klimaatverandering. Het is de bedoeling dat er iedere vijf jaar een evaluatie wordt gedaan en het document wordt bijgesteld. De visie over gendergelijkheid en de strategieën die zullen worden gebruikt om het algemeen doel te bereiken, liggen wel vast. In het Genderactieplan 2019-2020 worden activiteiten opgenomen die passen binnen de prioriteitsgebieden en die uitvoerbaar moeten zijn voor december 2020.

-ministerie van Binnenlandse Zaken-