De ministers van Buitenlandse Zaken van Suriname en Ghana bespreken verdieping van de bilaterale relaties

27 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 26 april 2019 – Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken heeft een bilateraal onderhoud gehad met haar collega minister van Buitenlandse Zaken en Regionale Integratie van de Republiek Ghana, Shirley Ayorkor Botchway in Accra. Dit gebeurde op 23 april 2019.
De bewindsvrouw van Ghana benadrukte onder meer de sterke historische banden tussen Suriname en Ghana. Ze zei dat de Ghanese Regering er alles aan zal doen om deze, zoals zij ze noemt, bloedverwante banden te verstevigen. Tijdens het onderhoud op het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben de twee ministers van gedachten gewisseld over de verschillende aspecten van de bilaterale betrekkingen. De bewindsvrouwen hebben daarbij hun tevredenheid geuit over de gestaag groeiende samenwerking tussen de twee landen, op de gebieden van politieke, economische, technische en culturele samenwerking.

Het onderhoud weerspiegelt de bereidheid tot het aangaan van een strategisch partnerschap dat bevorderend kan zijn voor de Zuid-Zuid betrekkingen. Voor de uitvoering van de geïdentificeerde beleidsgebieden, hebben de ministers een Memorandum van Overeenstemming getekend, inzake de totstandkoming van het Politiek Consultatie Mechanisme tussen de respectieve ministeries van Buitenlandse Zaken. Daartoe is ook een Roadmap ondertekend voor 2019-2023, waarin de aandachtsgebieden voor samenwerking verdere uitwerking vinden.
Deze Overeenkomst zal beide landen in staat stellen praktische samenwerking tot stand te brengen, voornamelijk op het gebied van handel, landbouw, toerisme, mijnbouw. Tevens biedt het ook mogelijkheden voor Buitenlandse Investeringen.

De intenties voor samenwerking op het gebied van diplomatie en internationale betrekkingen en het daarbij uitwisselen van kennis en ervaring tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken is vervat in een “Letter of Intent”, die staande dit onderhoud is ondertekend.
Voorts hebben de ministers een visumafschaffingsovereenkomst voor houders van Diplomatieke- en Dienstpaspoorten getekend. Dit zal moeten resulteren in het verder versterken van het partnerschap tussen beide landen op het gebied van personenverkeer en bevordering van toerisme.

-Ministerie van Buitenlandse Zaken-