Districtsplannen 2020 ingediend

1 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 01 april 2019 – de districtscommissarissen (dc) hebben namens de respectieve districtsraden (dr), de districtsplannen voor 2020 overhandigd aan minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling (RO). De dc is ambtshalve voorzitter van de districtsraad. De indiening vond plaats op vrijdag 29 maart 2019 in de vergaderzaal van het ministerie. Met deze indiening hebben de dc’s voldaan aan artikel 54 van de wet op regionale organen (WRO).

De volgende stap is het overhandigen van de districtsplannen aan de minister van Financiën, die er verder voor zal zorgen dat deze worden gedeeld met de verschillende departementen.

De samenstelling van de districtsplannen gaat vooraf aan de hoorzittingen in alle ressorten van alle districten. De burger heeft de gelegenheid op deze zittingen in hun respectieve ressorten de beleidsopties aan te dragen. Het districtsplan bevat ook projecten en belanghebbende zaken die de lokale bevolking graag aangepakt of verbeterd ziet. De prioriteiten van de districten variëren van ontwikkeling van de agrarische sector en toerisme tot verbetering van de gezondheidszorg, infrastructuur en de toegankelijkheid tot schoon drinkwater en elektriciteit.

Voorafgaand aan de overhandigingsceremonie gaf de minister aan dat de samenleving jaarlijks reikhalzend uitkijkt naar dit moment. De aandacht gaat vooral uit naar de uitvoering van de plannen en de realisering van de doelen. De overheid doet in dit verband er alles aan om steeds meer invulling te geven aan het proces van decentralisatie en burgerparticipatie. Zo werkt zij ernaar om deze plannen beter en efficiënter uit te voeren. Eén van de manieren om de efficiëntie op te voeren is door het instellen van plan-units op de verschillende ministeries. Deze zullen een actieve bijdrage leveren tot het helpen aansturen van de uitvoering van de plannen, die overigens ook in het nationaal beleid worden opgenomen. De plan-units worden betrokken in drie lagen, te weten het ontwikkelen van projecten bij de uitvoering en bij de evaluatie en monitoring.

-Bron: Ministerie van Regionale Ontwikkeling-