Hof van Justitie neemt officieel website in gebruik

17 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 17 april 2019 – Het Hof van Justitie (HvJ) heeft nu officieel haar eigen website in gebruik genomen. Deze website, www.rechtspraak.sr, is formeel gelauncht op vrijdag 12 april 2019. Dit project maakt onderdeel uit van het meerjaren strategisch beleidsplan van het Hof van Justitie. De bedoeling van het plan is om de samenleving te informeren over de rechtspraken of jurisprudentie. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks spreekt van een markante gebeurtenis. Hij is ervan overtuigd dat met de ingebruikname van deze website de informatie de gemeenschap makkelijk zal bereiken.

“De website is er voor de informatie over de bereikbaarheid van de rechterlijke organisatie, zoals: zittingen; wanneer en hoelaat ze worden gehouden, de historische uitspraken, de verschillende procedures, zittingsroosters, gedragscode voor rechters en de procesreglementen. Alle uitspraken van civiele en strafrechtelijke zaken zullen ook op deze site worden gepubliceerd”, gaf de waarnemend president van het Hof aan. 500 of 600 uitspraken moeten nog worden ge-upload. Namen van de veroordeelden zullen niet op de website worden geplaatst, omdat deze volgens Rasoelbaks geen sensatie website is. Hij voegde er verder aan toe dat er hard gewerkt is bij de uitvoering van dit project, om de website klaar te stomen voor gebruik.

De voorzitter van de Stichting Juridische Samenwerking Suriname Nederland (SJSSN), Roy Shyamnarain, heeft in zijn speech aangegeven dat het Hof de stichting benaderd heeft voor het project. Shyamnarain zei verder dat de website vooral de legitimiteit en transparantie van de rechtspleging in Suriname zal moeten versterken. “De media en studenten zullen ook flink hiervan gebruik kunnen maken”, voorspelde hij.

Na de toespraken van de voorzitter van SJSSN en de waarnemend president van HvJ, heeft de symbolische ondertekening van overdracht van de website tussen dit tweetal plaatsgevonden. Tot slot gaf Marc van Opijnen, Expert Nederlandse databank, een toelichting over de website.

-Bron: Ministerie van Justitie en Politie-