Minister Antoine Elias overhandigt voertuigen aan Volksgezondheid

9 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 09 april 2019 – De minister van Volksgezondheid Antoine Elias heeft een project uitgewerkt om de werkarmen die onder zijn ministerie vallen, te voorzien van transportmiddelen. Dit heeft geresulteerd in de aanschaf van 6 vrachtbussen, 6 passagiersbussen en 10 dubbel cabine pick-ups, totaal 22 voertuigen voor de verschillende diensten. Het ministerie heeft veel werkarmen verspreid over het gehele land.

De aanschaf van de voertuigen zal zorgen voor een enorme verlichting binnen deze diensten, zegt de minister in een vraaggesprek met het Nationaal Informatie Instituut (NII). De eerste levering bestaat uit 6 vrachtbussen om de diensten te kunnen transporteren. Deze voertuigen werden op vrijdag 5 april jongstleden, door de bewindsman in bruikleen overgedragen aan de vertegenwoordigers van de verschillende werkarmen. Hierbij wordt gedacht aan de Medische Zending voor transporten naar de binnenlandse gebieden, Regionale gezondheidsdienst, Marwina ziekenhuis, Mungra Medisch Centrum, het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG), alsook het ministerie zelf voor de diensten die op het ministerie moeten worden verricht. De minister benadrukte, dat bij constatering van het niet naar behoren inzetten en of onderhouden van de voertuigen, deze per direct terug zullen worden gebracht in de boezem van het ministerie. Verder gaf hij aan persoonlijk steekproeven te zullen nemen over het gebruik en onderhoud van de voertuigen.

Binnenkort worden de pick-ups verwacht die aan de behoeftige werkarmen zullen worden toegewezen, zodat de diensten gestaag kunnen worden verricht. De afdelingen die vanwege gebrek aan transsport niet optimaal functioneren zullen hiermee nieuw leven worden ingeblazen. “Ga als een goede huisvader om met de aan u in bruikleen afgestane voertuigen. Wij blijven positief en gaan er daarom vanuit dat u goedgebruik zult maken van de voertuigen en deze in prima staat zal houden”, waren de slotwoorden van minister Antoine Elias.

-Bron: Ministerie van Volksgezondheid-