Minister Hoefdraad activeert na bijkans 30 jaar de relatie met de Wereldbank

12 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 12 april 2019 – Na een gedegen voorbereiding vond gisteren de ondertekening plaats met de Wereldbank, voor een lening ten behoeve van de rehabilitatie van het Saramacca kanaal. Namens de Wereldbank werd het document getekend door de Country Director for Caribbean Countries and Latin America, Tasheen Sayed. Er is USD 35 miljoen beschikbaar gesteld en de uitvoering zal 5 jaren in beslag nemen.

In 2011 werd de relatie tussen Suriname en de Wereldbank na een stilstand van bijna 30 jaren gereactiveerd. Er werd in 2012 eerst een Interim Strategy Note overeengekomen. Hierna vond de formulering plaats van een gezamenlijke Worldbank Suriname landenpartnerschap strategie (CPS) voor de periode 2015 – 2019 . Het project ter rehabilitatie van het Saramacca kanaal is onderdeel van deze strategie.

Dit project zal een enorme bijdrage leveren aan de ontwatering van Paramaribo bij zware regenbuien, waardoor het onderwater lopen van de binnenstad tot het verleden zal behoren. Naast de infrastructurele investeringen voor de verbetering van het Saramacca kanaal zal ook aandacht geschonken worden aan capaciteitsversterking binnen de overheid met betrekking tot het beheer en onderhoud van het Saramacca kanaal. Specifiek omvat het project de componenten (i) verbetering van de drainage infrastructuur, (ii) versterking Saramacca kanaal watermanagement systeem, (iii) emergency response en (iv) projectmanagement.

De uitvoering van het project ligt in handen van het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communnicatie.

-Bron: Ministerie van Financien-