Minister Hoefdraad tekent twee overeenkomsten met International Islamic Trade Finance Corporation

5 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 05 april 2019 – Minister Gillmore Hoefdraad heeft op vrijdag 5 april in Marrakech samen met de Chief Executive Officer van de International Islamic Trade Finance Corporation, Hani Sunbol, twee overeenkomsten getekend.
De International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) is een zelfstandige organisatie binnen de Islamic Development Bank. Suriname is in december 2018, na ratificatie in de Nationale Assemblee, volwaardig lid geworden van deze organisatie.
Het gaat om een Murabaha Agreement voor een bedrag van USD 25 miljoen. Deze overeenkomst is een kredietfaciliteit bestemd voor de import van basisgoederen, medicijnen en medische verbruiksartikelen alsook inputs voor de landbouwsector. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme is belast met de uitvoering van dit project.
De tweede overeenkomst is een Framework Agreement waarbij Suriname en de ITFC voor de komende 3 jaren een strategisch partnerschap aangaan voor een maximaal bedrag van USD 75 miljoen. Hierbij zal de focus liggen op onder andere de financiering van goederen, het aanbieden van ‘Line of Finance’ ter ondersteuning van kleine en middelgrote bedrijven, het bieden van technische of financiële assistentie en het bevorderen van de handel en handelsrelaties.
Suriname is in december 2018 het 45e lid geworden van de Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC).
De CEO, Oussama A. Kaissi, was daarom zeer verheugd om met minister Hoefdraad de voorbereidingen te treffen voor het gebruik van de verschillende mogelijkheden die vanwege het lidmaatschap beschikbaar zijn voor zowel de publieke- als private sector in Suriname.
Zowel de CEO van ITFC alsook van ICIEC gaven te kennen dit jaar een bezoek aan Suriname te willen brengen om de samenwerking met ons land nader gestalte te geven.

– MINISTERIE VAN FINANCIEN-