Ministerie OWT&C verstrekt informatie over de openstelling van de Beekhuizenbrug

7 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 06 april 2019– De minister van Openbare Werken Transport en Communicatie, Patrick Pengel, belegde op diens departement een persconferentie betreffende de werkzaamheden van de binnenkort te openen brug te Beekhuizen. Ook ging de minister in op het in gebruik nemen van de verkeerslichten op de hoek van de Van t Hogerhuysstraat en de Slangenhoutstraat. Volgens de bewindsman kan, als alles volgens planning verloopt, de brug op 13 april aanstaande in gebruik genomen worden. Ook zullen op die dag de verkeerslichten op de hoek van de eerdergenoemde kruising in gebruik genomen worden.
Volgens minister Pengel naderen de werken het eind. “De constructieve werkzaamheden zijn al afgerond.” Men is nog bezig met wat civieltechnische en verkeerstechnische werkzaamheden. De afgelopen weken zijn zowel de aannemer, onderaannemers en de afdeling verkeer bezig geweest de werkzaamheden uit te voeren.

Tijdens de persconferentie ging Henk Wip, het hoofd van de afdeling verkeer van OWT&C, in op de nieuwe verkeerssituatie zodra de brug is opengesteld en de verkeerslichten in gebruik zijn genomen. Hij gaf onder andere aan dat het kruispunt Van ‘t Hogerhuys– Slangenhoutstraat een fase bij heeft voor het bestemmingsgebied richting Beekhuizen. Volgens minister Patrick Pengel zal deze brug het vrachtverkeer in de toekomst accommoderen. “De brug is een verkeersklasse 60 brug dus tot 60 ton per as. De trucks hoeven dan niet meer te kiezen voor de Saron brug of de brug over de Coesewijnestraat. Deze brug komt het industriegebied ten goede.
Voor wat de levensduur en het onderhoud van de brug betreft gaf Jordan Fryde, de project engineer van ACE Consultancy, aan dat deze brug ontworpen is om minimaal 75 jaar mee te gaan. Het is een betonen brug en het is dus minder onderhoudsgevoelig. In het contract is meegenomen dat de aannemer voor een jaar garant staat voor de gebreken van de brug.

-MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN TRANSPORT EN COMMUNICATIE-