Nationaal dialoog voor hervorming van het onderwijs

20 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 20 april 2019 – De toekomst van het onderwijs in Suriname staat centraal tijdens de dialoog die van 24 tot 26 april wordt gehouden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Een nationale dialoog over de hervorming van het lager onderwijs en het voortgezet onderwijs op juniorenniveau.

“De hele structuur van ons onderwijs moet veranderen”, vindt minister Lilian Ferrier. “Kinderen moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Niet elke lesmethode is geschikt voor elk kind en in elke omgeving. De curricula moeten aansluiten op de leefwereld van de leerlingen!”

De minister wil graag dat het onderwijs in Suriname in lijn wordt gebracht met regionale en internationale verplichtingen van de Staat. Tijdens een nationale dialoog met meerdere sessies zullen betrokkenen uit de sector zich laten informeren door deskundigen uit binnen- en buitenland en zullen zij hun mening kunnen geven over voorgestelde hervormingen.

De dialoog wordt op 24 april geopend met een keynote-speech van minister Ferrier, gevolgd door een statement van Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons en inleidingen van Caricom en internationale deskundigen.

Op de tweede dag komen drie onderwerpen aan de orde in paneldiscussies. Na inleidingen van deskundigen is er een diepgaande gedachtenwisseling tussen leerkrachten, beleidsmakers, onderwijsdeskundigen, vakbondsleiders, politici en anderen.

Eén groep buigt zich over de moedertaal, de nationale taal en meertaligheid in het onderwijs. Een tweede groep gaat na welke competenties of vaardigheden leerlingen nodig hebben in de 21ste eeuw. In een derde panel wordt de rol en taken van de leerkracht en de schoolleider in een nieuw onderwijssysteem besproken.

Op de laatste dag staan deelnemers stil bij manier waarop leerlingen, leerkrachten en ouders kunnen worden ondersteund in een nieuw onderwijssysteem.

De nationale dialoog is de eerste activiteit in een reeks van activiteiten over hervormingen van het onderwijssysteem in ons land.

-NII-