OPEC Fund for International Development (OFID) bevestigt partnerschap met Suriname

5 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 05 april 2019 – In de marge van de Islamic Development Bank jaarvergadering in Marokko had Minister Hoefdraad een overleg met de Directeur-Generaal (DG) van het OPEC Fund for International Development (OFID), Abdulhamid Alkhalifa.
De voortvarendheid waarmee de energie lening ‘Expansion of Power Generation, Transmission and Distribution Systems Project’ is voorbereid, en nu door alle partners wordt geformaliseerd, werd met veel genoegen genoemd. Ook de OFID Board heeft haar deel van de financiering voor USD 26 miljoen reeds goedgekeurd. Als alles volgens planning verloopt, zal de officiële start van dit project in augustus van dit jaar plaatsvinden.
Ook de positieve resultaten van het project, waarbij OFID de rehabilitatie van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) en van enkele kantoren van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) financiert zijn de revue gepasseerd. OFID zegde hierbij alle steun toe om de projecten tot een succes te maken met het doel de zieke mens van dienst te zijn. Ten behoeve van de private sector zal binnenkort de ‘Agreement for the Encouragement and Protection of Investment’ tussen Suriname en OFID worden getekend. De DG herhaalde dat OFID een partner is en blijft in de verdere ontwikkeling van Suriname. OFID stelde ook dat haar ondersteuning geen additionele voorwaarden kent en gezien moet worden als een Zuid-Zuid samenwerking.
Tijdens deze ontmoeting gaf de DG te kennen graag in te gaan op de uitnodiging, van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, om Suriname te bezoeken. Partijen kwamen overeen dat dit bezoek dit jaar op een nader te bepalen tijdstip zal plaatsvinden. Het zal de eerste keer zijn dat een vertegenwoordiger van OFID op dit niveau ons land zal bezoeken. Het ligt in de bedoeling dat dan de Energie leningsovereenkomst zal worden getekend alsook een lening ten behoeve van de rehabilitatie van het AZP.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-