Overleg Suriname met Regionale Coƶrdinator UN Environment

7 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 06 april 2019 – Milieu Ambassadeur Winston Lackin heeft overleg gevoerd met Leo Heileman, ā€œDirector and Regional Representativeā€ van de UN Environment Programme voor Latijns-Amerika en het Caribisch Gebied, gevestigd in Panama, en Vincent Sweeney, ā€œHead of the Caribbean Sub-Regional Officeā€, gevestigd in Jamaica. Dit gebeurde op donderdag 4 april 2019.
Leo Heileman gaf aan dat dit bezoek geplaatst diende te worden tegen de achtergrond van de in februari jongstleden in Suriname gehouden HFLD conferentie inzake klimaatfinanciering, waarbij hij ter elfder ure moest afzeggen voor deelname. Ook wees hij op het oriĆ«nterend karakter van zijn eerste bezoek aan Suriname waarbij nagegaan zou worden hoe UN Environment zou kunnen bijdragen aan de uitvoering van het milieubeleid van Suriname. Op basis van een presentatie van de activiteiten van UN Environment en na uitleg over het milieubeleid in het algemeen en daaraan gerelateerde onderwerpen in Suriname, bleek dat er ruimte is voor nauwere samenwerking. Zo heeft UN Environment onder andere toegezegd haar expertise beschikbaar te willen stellen met betrekking tot de concept-Milieu Raamwet welke momenteel door De Nationale Assemblee wordt bestudeerd. Deze expertise is reeds aan een aantal landen in de regio verleend teneinde te garanderen dat alle relevante milieu aspecten in de nationale wetgeving zijn opgenomen. Ook werd van gedachten gewisseld over een groene ontwikkelingsstrategie voor langere termijn en heeft UN Environment zich bereid verklaard om samen met de relevante instanties in Suriname nadere afstemming te plegen en haar kennis te delen. Verder werd aandacht gevraagd voor het bestuderen van mogelijkheden voor het geven van micro-leningen aan kleinschalige goudmijnbouwers om de transitie naar kwik-vrije goudmijnbouw mogelijk te maken, een actie die gekoppeld kan worden aan het op handen zijnde project ā€œArtisanal and Small-Scale Gold Mining (ASGM) for Surinameā€. Voorts werd gevraagd naar de mogelijkheden die UN Environment biedt teneinde de productie en het gebruik van ā€œsingle-use plasticsā€ in Suriname systematisch uit te bannen. Afgesproken is dat UN Environment intern de verschillende onderwerpen die aan de orde zijn gekomen zal uitwerken en dat er op korte termijn verder technisch overleg zal plaatsvinden voor het opstellen van tastbare projecten. Hiervoor zal de ā€œCaribbean Sub-Regional Officeā€ van UN Environment nauw contact onderhouden met de relevante instanties in Suriname. Bij dit overleg waren ook aanwezig, Cedric Nelom, waarnemend Directeur van het NIMOS, Armstrong Alexis, ā€œDeputy Resident Representative a.i.ā€ van de UNDP in Suriname, een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en overige stafmedewerkers van Coƶrdinatie Milieu van het Kabinet van de President.

-NII-