Resultaten Fiscal Space study for health in Suriname gepresenteerd

11 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 11 april 2019 – De resultaten van de fiscal space study for health in Suriname die in 2018 werd verricht door de international consultant, health economic, Juan Pablo, werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid en de PAHO gepresenteerd aan belanghebbenden. Deze presentatie vond plaats op vrijdag 07 april 2019, op Wereld Gezondheidsdag. De fiscal space study geeft verder ideeën en aanbevelingen voor wat Suriname (het ministerie) kan doen om minder uit te geven aan de gezondheidszorg, zodat er minder zwaar wordt gedrukt op het budget.

Minister Antoine Elias van Volksgezondheid gaf aan dat de fiscale ruimte meer moet worden benut, om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Daarbij zei hij dat er meer moet worden geïnvesteerd in de zorg, om te voorkomen dat mensen zoveel zorg nodig hebben. “De beschikbare middelen kunnen effectiever worden ingezet, door mensen gezond te houden in plaats van te betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties”, zegt de minister.
De minister ging verder in op hoe de fiscale ruimte beter kan worden benut om extra financiën voor de gezondheidszorg te genereren. Hij stelde dat door herstructurering en reorganisatie het geld anders moet worden uitgegeven, namelijk om mensen gezond te houden in plaats van het betalen voor vermijdbare ziekten en complicaties. De focus zal moeten worden gelegd op het gezond houden van de samenleving en voorkomen van ziekten. Verder gaf de bewindsman aan dat hervorming nodig is om de zorg te transformeren van reactief naar proactief, ten aanzien van ziektes en complicaties. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw vergoedingssysteem en nieuwe organisatie van de gezondheidszorg met meer nadruk op primaire gezondheidszorg, preventie en multidisciplinaire samenwerking tussen de partners die betrokken zijn in de gezondheidszorg.
Na de verschillende presentaties, alsook de resultaten van de studie was er gelegenheid tot het stellen van vragen door de aanwezigen.
– ministerie van Volksgezondheid-