Suriname krijgt speciale aandacht van FAO

5 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 05 april 2019 – De minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, heeft een onderhoud gehad met de regionale Food and Agriculture Organization (FAO) vertegenwoordiger voor Latijns-Amerika en het Caraibisch gebied, Julio Antonio Berdegué Sacristán. Tijdens dit gesprek is het belang benadrukt van de ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname, indachtig de prioriteitsgebieden, zoals vastgelegd in het Ontwikkelingsprogramma 2017-2021.
De bewindsvrouw onderstreepte het belang van de agrarische sector voor voedselveiligheid en het verminderen van voedselimporten, niet alleen voor Suriname, maar ook voor het Caraïbisch gebied. Met deze aantekening in de marge, is met de FAO-vertegenwoordiger van gedachten gewisseld over de modaliteiten voor een bredere en intensievere samenwerking met de Voedsel en Landbouw Organisatie van de Verenigde Naties.
Aan de basis van het vergroten van de fysieke aanwezigheid van de FAO in Suriname, ligt ook het feit dat de regering voornemens is de schaal van programma’s en projecten die in Suriname worden uitgevoerd te gaan vergroten, zodat de uitvoering efficiënter en effectiever kan plaatsvinden.
Met het oog op de groeipotentie voor de agrarische sector in Suriname, is afgesproken dat de FAO de technische assistentie zal verhogen. Als speciale maatregel zal door de FAO een technisch medewerker worden aangewezen voor Suriname. Eveneens is voorgesteld om de samenwerking met de FAO verder te versterken middels het ondertekenen van een Memorandum Of Understanding. Berdegué heeft evenzo geïnformeerd dat er momenteel een Trustfund ter beschikking is, waarvan Suriname gebruik zou kunnen maken.
Het hebben van goede en betrouwbare lucht- en maritieme verbindingen is ook besproken in het kader van het transport van onder andere (agrarische) producten. De ontmoeting heeft plaats gehad op woensdag 3 april 2019, op het ministerie van Buitenlandse Zaken. De FAO-vertegenwoordiger zal tijdens dit bezoek aan Suriname ook een technisch onderhoud hebben met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij.

-NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-