Suriname participeert aan ECOSOC meeting in New York

28 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 27 april 2019- De 8ste Annual Economic and Social Council (ECOSOC) Youth Forum vond in New York plaats. Namens Suriname heeft een delegatie onder leiding van de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal, geparticipeerd aan het forum op 8 en 9 april. Het thema van deze vergadering is “Empowered, Included and Equal”, waarbij de jeugd centraal staat en de focus gelegd is op de versterking, de betrokkenheid en gelijkheid van jongeren.

Het doel van de ECOSOC is om een platform te creëren voor jonge leiders uit de hele wereld om onderling en met de lidstaten van de Verenigde Naties in dialoog te treden en ideeën te delen voor het bevorderen van de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling, de actie agenda Addis Abeba en het klimaatakkoord van Parijs.

Actiepunten Suriname voorgehouden

Tijdens het forum zijn de actiepunten van Suriname, met betrekking tot jeugdparticipatie en het nastreven van de United Nations Sustainable Development Goals (UN SDG), door minister Gopal voorgehouden.

Volgens het jeugdplatform kunnen jongeren een motor zijn voor ontwikkeling, maar ook de stuwende kracht van innovatie en vooruitgang op lokaal, nationaal en mondiaal niveau zijn. Naast een platform voor dialoog met de lidstaten over de ontwikkeling van de jeugd, heeft het ECOSOC de jongeren ook in de gelegenheid gesteld een inhoudelijke bijdrage te leveren en die te delen met de beleidsmakers. Ook zal er meer aandacht worden besteed aan acties die ondernomen moeten worden om de UN SDG te bereiken.

Plenaire sessies

Het forum had ook een aantal plenaire sessies met vertegenwoordigers van jeugdorganisaties op hoog niveau en andere keynote speakers. Break out-sessies zijn gehouden over de UN SDG die worden beoordeeld en de regionale dialogen zijn geleid door één tot twee VN- en jeugdorganisaties. De belangrijkste resultaten van de discussies en bevindingen van het forum zijn reeds verwerkt in een presidentiële verklaring.

Minister Gopal heeft tijdens de interactieve ronde tafelgesprekken, de specifieke actie punten aangehaald die Suriname met name het ministerie van Sport- en Jeugdzaken onderneemt, met betrekking tot het behalen van 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Zij gaf aan dat jeugdparticipatie als model wordt gebruikt

bij het realiseren van duurzame ontwikkeling. Voorts benadrukte de bewindsvrouw dat de bewustwording over actieve burgerschap onder jongeren en de facilitering ook belangrijk is, ten einde jeugdparticipatie te bevorderen. Binnen de marge van dit forum zijn ook bilaterale gesprekken gevoerd met de minister van Sport- en Jeugdzaken van Trinidad en Tobago, Shamfa Cudjoe, waarbij er onder andere werd gesproken over de verdere verdieping van de bilaterale samenwerking op het gebied van sport en jeugd aangelegenheden.

34 ministers, senior officials en duizenden jeugdvertegenwoordigers hebben geparticipeerd aan dit forum.

-Bron: Ministerie van Sport- en Jeugdzaken-