Wageningen voorzien van vuilverbrandingsoven

1 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 31 maart 2019 – First lady, Ingrid Bouterse-Waldring, heeft samen met minister Antoine Elias van Volksgezondheid een vuilverbrandingsoven in gebruik genomen te Wageningen in het district Nickerie. Minister Elias zegt dat Wageningen de primeur heeft. Er zullen dit jaar in totaal tien vuilverbrandingsovens op verschillende locaties worden geplaatst. Vier dorpen langs de Nickerierivier en het Wayambogebied zullen ook worden voorzien.

De ingebruikname van de vuilverbrandingsoven in Wageningen heeft plaatsgevonden op dinsdag 26 maart. Tijdens de ingebruikname is de verbrandingsoven ook officieel overgedragen door het ministerie van Volksgezondheid aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling, dat het beheer in handen zal hebben. De oven staat op het terrein van de vuilstortplaats in Wageningen en is uitsluitend bestemd voor het verbranden van huisvuil.

Dit pilotproject zal op den duur geëvalueerd worden en verder worden aangescherpt afhankelijk van de bevindingen. Minister Elias benadrukt dat dit project op instructies van president Desiré Bouterse wordt uitgevoerd. “Dit is een plan van de president, omdat het milieuvraagstuk landelijk ook bijzondere aandacht bij hem geniet. Zeker wanneer het gaat om het binnenland.” Met deze ingebruikname wordt de belofte die president Bouterse in het laatste kwartaal van 2018 heeft gemaakt, nagekomen. Hij heeft toen bij de herstart van de rijstfabriek van de Stichting Machinale Landbouw de gemeenschap de vuilverbrandingsoven toegezegd.

Burgermoeder Nisha Kurban-Baboe van Nickerie heeft tijdens haar toespraak aangegeven dat de noodzaak voor vuilverbrandingsovens groot is. Zij is van oordeel dat het van eminent belang is om milieuvriendelijker om te gaan met afval. “Afval vormt een dreiging voor ons milieu, daarom is het nodig ons serieus hierover te buigen.”

De verbrandingsoven kan per keer 150 kilo aan huisvuil verbranden en tot wel zes keer per dag. De burgermoeder geeft verder aan dat de gemeenschap van Wageningen zal worden getraind hoe vuil te scheiden, zodat het juiste afval bij de oven terecht komt. Zij zegt vervolgens dat onder andere plastic, glas en blikken niet voor de oven bestemd zijn. Op deze manier wordt de gemeenschap van Wageningen bewust gemaakt in verantwoord afdoen van afval.

-Bron: Nationaal Informatie Instituut-