ACT helpt graag bij uitvoering Stappenplan Grondenrechten

10 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 10 mei 2019 – “Wij ondersteunen dit proces graag. We willen helpen, we zijn geen obstructie,” aldus Minu Parahoe, directeur van het Amazon Conservation Team (ACT) Suriname, over de uitvoering van het Stappenplan Grondenrechten. Zij heeft op woensdag 8 mei, tijdens een bezoek aan het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), de rapportages van drie dialoogsessies in het binnenland en in de kustvlakte overhandigd aan minister Edgar Dikan.

De bewindsman voert de supervisie over het door hem in december 2018 geïnstalleerde Management Team, Secretariaat en Technische Commissies. Deze zijn belast met de uitvoering van het stappenplan. Het hoofddoel van het stappenplan is een breed gedragen Surinaams model van wettelijke regeling te creëren voor de grondenrechten van Inheemse en Tribale Volken. Die regelingen moeten in lijn zijn met zowel het Surinaams, als het internationaal recht.

Ondersteuning en assistentie

Bij het aanbod van de ondersteuning en assistentie aan het ministerie heeft Parahoe enkele suggesties gegeven over gebieden waarop het ACT een bijdrage kan leveren. De organisatie staat evenwel open voor andere bijdragen. Ze heeft het ministerie uitgenodigd om bij de volgende dialoogsessies een afvaardiging van de afdeling Voorlichting mee op pad te sturen met het ACT. Parahoe was in gezelschap van Erna Aviankoi, coördinator communicatie bij ACT.

Minister Dikan heeft de verslagen na ontvangst terstond overgedragen aan directeur Wensley Misiedjan van het Directoraat Duurzame Ontwikkeling Afro-Surinamers in het Binnenland. De bewindsman heeft voorgesteld dat het ACT en dit directoraat het onderling contact intensiveren. Hij lichtte Parahoe in over de

laatste ontwikkelingen in het proces van uitvoering van het Stappenplan. Onlangs heeft de regering SRD 1 miljoen vrijgemaakt, waardoor de technische commissies op pad kunnen. Volgende week hebben de commissies een kennismakingssessie met vertegenwoordigers van het Traditioneel Gezag.

-Bron: Ministerie van Regionale Ontwikkeling-