Caricom jeugdambassadeur Georgette Grootfaam is officieel ontvangen door SZF algemeen directeur Rick Kromodihardjo

14 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 14 mei 2019- De pas gekozen Caricom jeugdambassadeur Georgette Grootfaam, werkzaam bij de Stichting Staatsziekenfonds, is gisteren officieel ontvangen door SZF algemeen directeur Rick Kromodihardjo. Als blijk van waardering en extra stimulans werd Georgette met heel veel trots in de bloemen gezet. Het SZF stimuleert elke groei en actie van haar werknemers. Samen zal er gekeken worden in welke mate een traject uitgestippeld kan worden om de pas beëdigde Caricom jeugd ambassadeur te ondersteunen. De directeur heeft tijdens deze ontmoeting zijn medewerking toegezegd aan Grootfaam. Dit moet haar onder andere in de gelegenheid stellen om haar werk als Caricom jeugd ambassadeur te kunnen combineren.

De directeur spreekt de hoop uit dat zij een positieve weerspiegeling / voorbeeld mag zijn voor de rest van het personeel en wenste haar heel veel succes toe. Georgette Grootfaam bedankt de directeur en de rest van het SZF voor het ontvangst maar ook voor de toegezegde ondersteuning. Zij belooft zich echter te zullen inzetten voor het werk waarvoor ze gekozen is. Voor haar is het promoten en bewustwording van de voordelen wat de Caricom voor onze Surinaamse jongeren met zich meebrengt ook het pushen van jong ondernemerschap van groot belang. Als er gekeken wordt naar de Caricom Single Market & Economy (CSME) hebben jongeren daar ook veel voordelen aan. Het ligt in de bedoeling om samen met haar partner Dwight Prade een Awareness movement te starten onder de jongeren waren de woorden van Georgette Grootfaam.

-Bron: SZF-