Duitsland wenst betrekkingen met regio te verstevigen

29 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 29 mei 2019 – De ministers van Buitenlandse Zaken van de Latijns Amerikaanse en Caraibische (LAC) regio zullen in de periode van 27 tot en met 29 mei in Berlijn, Duitsland, op uitnodiging van de minister van Buitenlandse Zaken van de Bondsrepubliek Duitsland vertoeven, om de toekomstige politieke, economische en culturele betrekkingen te verstevigen.
Gedurende deze meeting zal er van gedachten worden gewisseld over investeringsmogelijkheden, de strijd tegen klimaatsverandering en de opvoering van het contact tussen de LAC Regio en Duitsland. De Surinaamse delegatie wordt geleid door de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle.
Tijdens een ontmoeting met prominente vertegenwoordigers van het Duitse bedrijfsleven op maandag 27 mei 2019, heeft Suriname gewezen op de vele investeringsmogelijkheden in o.a. de volgende samenwerkingsgebieden: landbouw, mijnbouw, toerisme en de positie als meest beboste land in de wereld. Voorts is benadrukt de historische en culturele band die al eeuwenlang bestaat, indachtig de vele Duitse benamingen van plantages zoals Hannover en Berlijn en de diepgewortelde relatie met de Evangelische Broeder Gemeente.
Vermeldenswaard is dat Duitsland de grootste economie in Europa is met ongeveer 83 miljoen inwoners. In de marge van deze meeting zullen er bilaterale gesprekken worden gevoerd met Panama, Nicaragua, Bolivia, Uruguay en Duitsland. De vergadering van de ministers van Buitenlandse Zaken zal worden afgesloten met de aanname van een gezamenlijke verklaring tussen de Latijns Amerikaanse en Caraibische landen en Duitsland.
-NII-