Kwetsbare groepen krijgen speciale aandacht in proces e-ID

2 May 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 02 mei 2019 – Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het proces van het uitgeven van e-ID kaarten maatregelen getroffen om het makkelijker te maken voor de kwetsbare groepen in de samenleving. Dit zegt minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken aan het bestuur van de Stichting Wereld Religie Dag (WRD) Suriname bij de overhandiging van het verslag van de 33ste WRD, die heeft plaatsgevonden op dinsdag 30 april.

Volgens de bewindsman hoeven zwangere vrouwen, mensen die slecht ter been zijn en mensen met een lichamelijke beperking niet de trap op bij het BvB kantoor te Combe, maar kunnen tussen 3u en 5u in de middag naar het BvB van Kwatta om hun enrollment te doen. Ook kan voor mensen die bedlegerig zijn een verzoekschrift, met een verklaring van de arts, worden ingediend bij de directeur van Binnenlandse Zaken zodat de service aan huis geboden kan worden. De komende periode zullen ook de verschillende tehuizen worden aangedaan om de enrollment van de burgers aldaar te doen. “Maar er moet nog veel meer gebeuren voor deze groep en zowel BiZa als Sozavo zullen het niet alleen kunnen doen. Ik ben het roerend met u eens dat wij het niet alleen moeten prediken, maar dat we de handen in elkaar moeten slaan en naar een manier moeten gaan kijken, hoe we de gedachten, de samenwerking vorm kunnen geven”, stelde de BiZa-minister.

De viering van de Wereld Religie Dag heeft op 20 januari 2019 plaatsgevonden met als thema “De rol van de religie met betrekking tot de kwetsbare groepen in de samenleving”. “Het thema is uitgekozen naar aanleiding van een bezoek vanuit de Bahai gemeenschap, waarbij iemand met een beperking de vraag stelde, hoe wij omgaan met de kwetsbare groepen in de samenleving”, zegt Hedy Heymans-Soeters, voorzitter bestuur Stichting WRD Suriname.

Volgens de Penningmeester van het bestuur Mary Ghafoerkhan-Karamat Ali was de afgelopen WRD-viering heel bijzonder. Dit vanwege het feit dat er verschillende mensen met een beperking aanwezig waren. Zij heeft graag dat er vanuit de samenleving meer inzicht en begrip verkregen wordt voor mensen met een beperking. Ook het verwerven van inzicht voor een betere manier van zorg dragen en het helpen maken van een beleid voor deze groep mensen.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken-